fbpx
Home บัตรเครดิตธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB Credit Card [CIMB] บัตรกดเงินสด ExtraCash ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

บัตรกดเงินสด ExtraCash ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

by 168DigitalGroup

บัตรกดเงินสด ExtraCash ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช เหมือนมีเงินสดสำรองไว้ พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน พกไว้อุ่นใจ ใช้ได้ทันทีเมื่อฉุกเฉิน ชำระขั้นต่ำ 5% ต่อเดือน บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

บัตรกดเงินสด ExtraCash ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) 1

บัตรกดเงินสด ExtraCash ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) 2

ชื่อบัตรเครดิต /บัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สถาบันทางการเงินธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรบัตรกดเงินสด
เหมาะสำหรับพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จุดเด่น
 • โอนวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
 • สบายใจจ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดเงินที่ค้างชำระอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า
 • สมัครวันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี  ฟรีค่าธรรมเนียม กดเงินสด
 • สะดวก ทันใจ เบิกถอนเงินสดได้ทุกตู้ ATM

 

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด1.  5.0 เท่าของรายได้

2.  กู้ขั้นต่ำ 12,000 บาท

3. แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

4. การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดกับดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลในการกู้N/A

อัตราดอกเบี้ย

ผู้กู้ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
พนักงานประจำ-รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 7.3% ต่อ ปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน9 รอบบัญชีแรก–รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป  สำหรับดอกเบี้ย  5.55% ต่อปีนาน 5 รอบบัญชีแรก

 

พนักงานประจำและเจ้าของกิจการ-รายได้รวมต่อเดือน 12,000 บาทขั้นไป รับดอกเบี้ย  24% ต่อปี นาน12 รอบบัญชีแรก

-รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป  รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก

-รายได้รวมต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก

 

สำหรับผู้สมัครที่มีสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์

และสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ

 

รายได้รวมต่อเดือน  30,000 บาทขึ้นไป

รับดอกเบี้ย 6% ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรก

รายได้รวมต่อเดือน  50,000 บาทขึ้นไป

รับดอกเบี้ย 6% ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรก                                    รายได้รวมต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 6% ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรก

 

ดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกิน 28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนฟรี ค่าธรรมในการกดเงิน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญทุกใบสมัครที่ได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะบริจาคทุก 60 บาท ต่อใบสมัครที่ได้รับการอนุมัติให้กับ ศิริราช มูลนิธิ

การชำระคืนเงินกู้

ยอดชำระขั้นต่ำชำระขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดเงินที่ค้างชำระอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า
สิทธิชำระเกินค่างวดรบกวนสอบถามผู้ให้บริการ
สิทธิชำระคืนก่อนรบกวนสอบถามผู้ให้บริการ

สิทธิผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ และสำหรับผู้ที่มีสินเชื่อบ้านและมีสินเชื่อรถยนต์

1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

2. สัญชาติไทย

3. มีรายได้ประจำ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน / สำหรับข้าราชการให้นำสำเนาบัตรข้าราชการมาด้วย หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนา (statement) สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้กรณี สมัครโปรแกรม Day 1  Cash

3.เอกสารแสดงรายได้ สำหรับเจ้าของกิจการ

3.1 สำเนา(statement) บัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน

4.เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

4.1ใบแสดงรายการเงินเดือน (สลิป) (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
4.2สำเนาใบแสดงรายการเงินเดือนเงินเดือน (สลิป) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชี (statement) เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
4.3ใบแสดงรายการเงินเดือนสลิปเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชี (statement) เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
4.4หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบันและสำเนาบัญชี (statement) เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช Extra Cash

 • โอนวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ตลอด  24 ชั่วโมง ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
 • สบายใจจ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5%ของยอดเงินค้างชำระขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช Extra Cash

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่สมัครบัตร Extra Cash และได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากทางฝั่งเอ็กซ์ตร้าแคช Extra Cash ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช Extra Cash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน (บาท)

ดอกเบี้ยพิเศษหลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษวงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่ากับ (บาท)
50,0005.55%ต่อปี (CLR14.45%) นาน 5 รอบบัญชีแรกรอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ยเป็น 18%ต่อปี

(CLR-2%)

สูงสุด 5 เท่า

ของรายได้

30,0007.30%ต่อปี (CLR-12.7%)

นาน 12 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 13 ปรับดอกเบี้ยเป็น 14.60%ต่อปี (CLR-5.4%)50,000
9%ต่อปี (CLR-11%)

นาน 9 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ยเป็น 24%ต่อปี (CLR +4%)สูงสุด 5 เท่า

ของรายได้

 สินเชื่อบุคคล

สำหรับเจ้าของกิจการ หรือพนักงานประจำ ที่มีรายได้รวมต่อเดือน (บาท)ดอกเบี้ยพิเศษบัญชีแรก12 รอบรอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นวงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่ากับ (บาท)
40,00012%ต่อปี (CLR-8%)18%ต่อปี (CLR-2%)100,000
20,00018%ต่อปี (CLR-2%)24%ต่อปี (CLR+4%)30,000
12,00024%ต่อปี (CLR+4%)28%ต่อปี (CLR+8%)18,000

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับบุคคลที่มีเครดิตสินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อรถยนต์

สำหรับพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมต่อเดือน (บาท)ดอกเบี้ยพิเศษบัญชีแรก6 รอบรอบบัญชีที่ 7 เป็นต้นไป ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นวงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่ากับ (บาท)
30,0006% (CLR-14%)24%ต่อปี (CLR+4%)100,000
50,00018%ต่อปี (CLR-2%)200,000
100,00015%ต่อปี (CLR-5%)300,000

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

 • ผู้สมัครบัตรและได้รับอนุมัติจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น CIMB THAI Digital  Banking  เพื่อใช้ในการโอนวงเงินสินเชื่อ จากแอพพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking  (แอพพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking  รองรับสำหรับ IOS 10 หรือ I Phone 6 ขึ้นไป  และ Android เวอร์ชั่น 6  ขึ้นไป)
 • ดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate : CLR) ตามข้อกำหนดของทางธนาคารสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/ 2561 ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 20% ต่อปี แต่ อัตราดอกเบี้ยที่กล่าวไปเบื้องต้นสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้
 • กรณีผู้สมัครที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า  30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 • หากชำระเงินคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28%ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 •  การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  *หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง พนักงานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More