fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต ทำอะไรก็ต้องมีทุน 10 แหล่ง กู้เงินลงทุน พร้อมลุยธุรกิจ

ทำอะไรก็ต้องมีทุน 10 แหล่ง กู้เงินลงทุน พร้อมลุยธุรกิจ

by Golf168team

สำหรับคนที่ต้องการที่จะ กู้เงิน ลงทุน ทำธุรกิจใหม่หรือต้องการที่จะขยายธุรกิจเดิมให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและตีตลาดเพื่อให้ยอดขายของธุรกิจเติบโต ธุรกิจเล็กจนไปถึงธุรกิจใหญ่สามารถที่จะขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจได้ ในปัจจุบันคนรุ่นใมห่หันมาทำธุรกิจกันเยอะ อยากมีธุรกิจและเงินเก็บเป็นของตัวเอง จะเห็นได้ว่าเจ้าของธุรกิจปัจจุบันนั้นจะมีแต่อายุยังน้อย เฉลี่ยอายุ 18- 30 ปี แต่บางคนก็มีเงินทุนในการที่จะเปิดธุรกิจอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีต้อง กู้เงิน มาลงทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้เปิดทำธุรกิจของตนเอง

1. สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธ.กรุงศรีอยุธยา

 • ธุรกิจเติบโตพุ่งทะยานกว่าที่เคยเป็นมา เพียงย้ายวงเงินมาที่กรุงศรี ดอกเบี้ยต่ำ  วงเงินสูง ผ่อนชำระแบบสบายๆ
 • อัตราดอกเบี้ย 5% ปีแรก
 • วงเงินสูงสุดเต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก

วงเงินสินเชื่ออนุมัติ

 • สูงสุด 30,000,000 บาท

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (O/D, P/N)
 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • นานสูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5%
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไป
 • สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว และวงเงิน P/N สูงสุดไม่เกิน MLR + 1.5%
 • สำหรับวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน MOR + 1.0%
 • สำหรับสินเชื่อเพื่อส่งออกและนำเข้า อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร

หลักประกัน

 • สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โณงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และ โกดัง

คุณสมบัติผู้กู้

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มียอดขายต่อปีมากกว่า 20 – 150 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี
 • ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติล้มละลาย หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

2. สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกร

 • ซื้อหรือขายเงินสดก็ก็สินเชื่อได้ อนุมัติง่าย สามารถใช้เงินได้จามใจ แค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้แบบระยะยาว

วงเงินสินเชื่ออนุมัติ

 •  สูงสุด 3,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • นานสูงสุด 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • เริ่มต้น MRR+3% ต่อปี

หลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด
 • เอกสารภาพถ่ายกิจการ

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด
 • เอกสารภาพถ่ายกิจการ

 

3. สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

 • ธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณให้เติบโตแบบไม่สะดุด
 • ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ฟรีค่าธรรมเนียมในการค้ำปนะกันของบสย.

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • 0 – 20 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

หลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการนิติบุคคล ที่ใช้งบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของธุรกิจ
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

 

4. สินเชื่อยูโอบี บิสมันนี่ ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

 • สำหรับขยายกิจการ หือเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต ประสบความสำเร็จดั่งความตั้งใจ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท
 • ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • ปะเภทวงเงินให้กู้ในระยะยาว
 • ผ่อนชำระนานถึง 4 ปี

คุณสมบัติและเอการประกอบการรับสมัคร

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น

บุคคลลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

คนค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
 • สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

 

5. โครงการสินเชื่อ SMART SMEs ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ธนาคารพัฒนาวิสหากิจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นเงินทุน ขยายธุรกิจกิจการ ปรับปรุงกิจการ และสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 15,000,0000 บาท ต่อราย

ระยะเวลาของโครงการ

 • สามารถยื่นคำขอกู้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินในการขอกู้ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ เป็นนิติบุคคล ที่มีจำนวนหุ้นเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 • ผู้ขอกู้ต้องไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ ในช่วง 12 เดือนและมีประวัติการชำระหนี้ปกติติดต่อกัน 6 งวดโดยไม่นับงวดผ่อนชำระที่อยู่ในช่วงปลอดชำระคืน ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ในทุกสถาบันการเงิน
 • กรณีรีไฟแนนซ์ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบต้องมีประวัติการชำระเป็นอย่างดี โดยผู้กู้ต้องไม่เป็นหนี้ NPL และไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 3 ปี ก่อนวันที่จะดำเนินการขอสินเชื่อ ผู้ขอกู้ต้องมีประวัติการชำระหนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 งวด ไม่นับงวดการผ่อนชำระที่อย่ในช่วงปลอดชำระคืนเงินต้น ทุกสถาบันการเงิน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

หลักประกัน

 • หลักประกันตามเกณฑ์ปกติเฉพาะประเภท ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ในกรณีผู้กู้ทำการรีไฟแนนซ์ ต้องนำหลักประกันหนี้ทั้งหมดมาจำนองกับธนาคาร หลักประกันนั้นต้องมีสถานประกอบการหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับกิจการร่วมอยู่ด้วย

 

6. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ธนาคารออมสิน

ธ.ออมสิน

 • ทำให้ธุรกิจของคุณให้ไปถึงฝัน สำหรับผู้ประกอบการทุกขนาด และทุกประเภทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของคุณ

วัตถุประสงค์

 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
 • ลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อใช้ในการไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • ให้กู้ รายละเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้น

ระยะเวลาการทำ

 • เงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน1 ปี
 • เงินกู้ระยะยาวชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ
 • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ
 • กองทรัสต์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสามารถกู้ยืมเงินได้
 • ทั้งนี้ต้องประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ฯลฯ

หลักประกัน

 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • โฉลดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 

7. สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

 • วงเงินพร้อมใช้ สามารถชำระคืนแบบสะดวกสบาย สำหรับบุคคลธรรมที่มีธุรกิจรายย่อย สมัครเพียงครั้งเดียวมีเงินใช้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

วัตถุประสงค์

 • ดำเนินการในธุรกิจรายย่อย

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • 20,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 8% – 15% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

หลักประกัน

 • บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อ

ผู้ขอกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และวัตถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่อ
 • (กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
 • สำเนาหน้าบัตรบีเฟิสต์ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ
 • (กรณีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์)

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

8. สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

CIMB BANK

ประเภทวงเงิน

 • เงินกู้ในระยะยาว
 • เงินทุนหมุนเวียน
 • หนังสือค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

ระยะเวลาเงินกู้

 • สูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-65 ปี หรือ นิติบุคคล
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการเช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, และผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

9. สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อที่ไม่ใช่หลักประกัน มีวงเงินให้กู้สูงสุด 3 ล้านบาท รู้ผลอนุมัติเร็ว เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมใช้

วัตถุประสงค์

 • เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • ซื้อสินทรัพย์ที่ซื้อในธุรกิจ
 • ปรับปรุงสถานประกอยการ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • สูงสุด 3,000,000 บาท ประสบการณ์อายุธุรกิจมากกว่า 3 ปี
 • สูงสุด 2,000,000 บาท ไม่พิจารณาประสบการณ์อายุธุรกิจ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • เจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุด : 3 ล้านบาท
 • ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด : 6 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR+8% ต่อปี
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
 • งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

10. สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิต

 • เพื่อความต้องกาของลูกค้าที่ต้องการใช้เงินทุนในการลงทุนทำธุรกิจรายย่อย คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

วงเงินินุมัติสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท
 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More