fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต 11 สินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะช่วยลืมหูลืมตาอ้าปากได้

11 สินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะช่วยลืมหูลืมตาอ้าปากได้

by Golf168team

ปัจจุบันนั้น สินเชื่อส่วนบุคคล มีให้เลือกหลากหลายธนาคารขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลว่าต้องการแบบไหน เช่น ดอกเบี้ยถูก โปรโมชั้นสะดุดตา หรือ ของแถมหลังจากวันที่สมัครหรือสินเชื่อนั้นอนุมัติ แล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้สมัครสินเชื่อเพื่อนำมาต่อทุน ขยายและเสริมสร้างธุรกิจเพื่อให้ไปต่อได้ หรือมาช่วยช่วงกลางเดือนที่กำลังไม่มีหรือหมุนเงินไม่ทันจนทำให้ลืมตาอ้าปากได้เลย

1. สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

ธนาคารกสิกร

 • สินเชื่อเงินด่วน สมัครได้ง่าย เอกสารก็ใช้น้อย ผ่อนแบบสบายๆ เพียงเงินเดือนผ่านบัญชี แค่ 7,500 บาท ก็สมัครสินเชื่อได้แล้ว เติมเต็มความสุขของคุณ

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
 • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 • ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • (สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท)
 • หมายเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
 • กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
 • เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • (สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท)
 • หมายเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

อาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก 

 

2.สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

 • สินเชื่อเอนกประสงค์ เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตให้กับคุณสำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ สมัครได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยาก

วงเงินอนุมัติ

 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำ / เดือน ตั้งแต่ 15,000  ถึง 1 ล้าน บาท สินเชื่ออนุมัติรับเงินเข้าบัญชีทันที

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนสบายลดต้นลดดอก นานสูงสุด 60 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนเองได้

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

 

3. สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อบุคคล ชีวิตสุขสันต์

ธ.ออมสิน

 • สินเชื่อที่ให้ใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ เช่น ค่าใช้จ่ายทางกาศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่การแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นมาก

วงเงินอนุมัติ

 • เป็นเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20 ล้าน เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10 ล้าน สินเชื่อสองประเภทนี้ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ทำหลักประกัน
 • สามารถให้ผู้กู้ทำการกู้ได้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากในบัญชีคงเหลือของธนาคารออมสิน
 • สามารถให้ผู้กู้ทำการกู้ได้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของสลากออมสิน โดยไม่พิจารณา ถึงมูลค่าฉลากเมื่อถอนคืนก่อนกำหนด

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี โดยนับตั้งแต่เงินเดือนแรกที่ต้องชำระ และดอกเบี้ยงวดแรกตามสัญญา

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จำนวนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • และทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

หลักประกัน

 • สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
 • สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครได้ที่ คลิก 

4. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

ธ.กรุงไทย

 • สินเชื่อเงินด่วน สำหรับผู้ที่จะกู้และต้องการดอกเบี้ยต่ำ พนักงานเอกสารก็สามารถทำการขอสินเชื่อได้

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 •  5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 •  สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

 

5. บัตรถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธ.กรุงศรีอยุธยา

 • สามารถเบิกถอนเงินสดได้ อยู่ภายใต้ของวงเงินที่อนุมัติ ผ่าน เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ได้ทั่วประเทศ หรือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกาขา จ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 3%

วงเงินอนุมัติ

 • 3 เท่ารายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

 

6. สินเชื่อบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

ธ.ไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อส่วนบุคคล ที่สมัครได้ง่ายไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าไหร่ อยากชำระรายดือนวันไหน รู้ผลสมัครเร็ว ไม่รอนาน

วงเงินอนุมัติ

 • 5,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • ผ่อนนนานสูงสุด 60 เดือน 130 เดือนสำหรับรายสองสัปดาห์
 • คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)
 • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
 • หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 • เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
 • เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
 • สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
 • เอกสารการเสียภาษีป้าย
 • ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก 

7. สินเชื่อธนาคารธนชาต สินเชื่อสวัสดิการ FLASH Welfare

ธนาคารธนชาต

 • สินเชื่อที่ให้วงเงินสูง ผ่อนได้ชำระนาน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่มีบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติ

 • อนุมัติตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารธนชาต
 • เงินเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • ใบสมัครสินเชื่อสวัสดิการ welfare
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชี/Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

8. สินเชื่อบุคคลธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 • สินเชื่อที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ เพื่อเริ่มต้นในทุกโอกาส ผ่อนน้อยสบายนาน ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน สะดวก สบาย ด้วยชองทางรับชำระคืนที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง

วงเงินอนุมัติ

 • 5 เท่าของรายได้ หรือ สูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ  และสูงสุด 1,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนน้อย ตามสัญญาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • พนักงานประจำ
 • อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
 • ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2
 • เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน
 • ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี
 • เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 • (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน
 • นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก

เจ้าของกิจการ

 • อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
 • ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
 • (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
 • สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
 • หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
 • และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน
 • 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก 

 

9. สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

ธนาคารยูโอบี

 • วงเงินอนุมัติไว ได้เงินภายในสามวัน ไม่ว่าก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท ไม่ใช่หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน แบ่งจ่ายนานสูงสุด 60 เดือน สามารถเปลี่ยนใจคืนเงินได้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้กู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

 • 1,500,000  บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 12 เดือน จนถึง 60 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท

 • อายุ 20-60 ปี
 • เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

 

10. สินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโก

ธนาคารทหารไทย

 • ลดอัตราดอกเบี้ยทุกเดือน 3% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เพียงใช้บัญชีทีเอ็มบี ออล ฟรี 5 ครั้ง / เดือน + และบริการหักบัญชีอัตโนมัติ พร้อมวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติ

 • 30,000 – 1,500,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีไม่มีบัญชีสินเชื่อกับทีเอ็มบี และมีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • 1 – 5 ปี

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 59 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 25 – 59 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

สนใจสมัครได้ที่ คลิก 

 

11. สินเชื่อธนาคารเกียรตินาคิน บัตรกดเงินสด kk Cash Card

ธนาคารเกียรตินาคิน

 • เมื่อต้องการเงินสดสามารถกดเงินสดได้ทันที จากตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay จ่ายชำระสินค้าบริการได้ที่ตู้ ATM ที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

วงเงินอนุมัติ

 • 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 3 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

คุณสมับัติและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

สนใจสมัครได้ที่ คลิก 

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูล : www.moneyguru.co.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More