fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต 3 สินเชื่อ ธ.ก.ส. ใหม่ เยียวยาเกษตรกร หลังโควิด-19 กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก

3 สินเชื่อ ธ.ก.ส. ใหม่ เยียวยาเกษตรกร หลังโควิด-19 กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก

by Golf168team

ในช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำในรอบหลายๆ ปี พนักงานถูกเลิกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีเงิน ต่างพากลับภูมิลำเนา การแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบไปถึงทุกภาคส่วนแต่ละส่วนก็มีทางรัฐบาลที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เงินเยียวยา บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคีมทั้งผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับ ทุกคนต่างกันพากันลำบากกันถ้วนหน้า

เงินกู้ธกส.ช่วยชาวนา

อีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบ คือ อาชีพชาวไร่ชาวนา เกษตรกรอยู่ตามต่างจังหวัดผลกระทบครั่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บไว้ขายหรือรอที่จะส่งออกกลับส่งออกหรือขายไม่ได้ จึงทำให้เกิดการขายรายได้ ดังนั้น สินเชื่อ ธ.ก.ส.จะสามารถช่วยเยียวยาเฉพาะเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สินเชื่อที่มีรายละเอียดขั้นตอนที่แตกต่างกันไป

3 สินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ช่วยเยียยาเกษตรกร หลังโควิด-19

1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan)

วงเงิน 10,000 ล้านบาท จุดประสงค์ ใช้จ่ายหมุนเวียน และทำการเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรือทำอาชีพอื่นเกี่ยวกับการเกษตร ที่เป็นการสร้างมูลค้า หรืออาชีพอื่น ที่เป็นการสร้างรายได้เสริมและเพิ่มรายได้
รายละเอียด วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR  หรือ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

2. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan)

วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท จุดประสงค์ ค่าลงทุนหรือใช้จ่ายหมุนเวียน ในการทำการเกษตร หรือทำธุรกิจลงทุนเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วย หรือ ในลักษณะสมาร์ทฟาร์ม
รายละเอียด อัตราดอกเบี้ยกรณ๊ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือ ร้อยละ 6.50 ต่อปี กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

จัดสรรวงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี ส่วนปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นของลูกค้า

สินเชื่อธกสช่วยชาวนาดอกบี้ยถูก

ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. ได้มีสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและครอบครัวของเกษตร เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในยามจำเป็น คิดอัตรดอกเบี้ย 0.1 ต่อเดือน ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ไม่ใช่หลักประกัน ปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

ดังนั้น เมื่อนำ 3 สินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่เป็นโครงการใหม่มารวมกันอัดเม็ดเงินเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร รวมกว่า 190,000 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือ เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต่อเนื่องหลังสถานการณ์คลี่คลายเป็นปกติ เพื่อให้กลับมาพัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชน มีรายได้สู่ครัวเรือนควบคู่ไปกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ยั่งยืน

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณที่มา : www.thebangkokinsight.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More