fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต รวมสินเชื่อบ้าน ธนาคาร 3 กรุง ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา

รวมสินเชื่อบ้าน ธนาคาร 3 กรุง ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา

by Golf168team

ความฝันสูงสุดของพนักงานที่มีเงินเดือน ที่มีรายได้ประจำคือ การทำงานเก็บเงินแล้วอยากจะมีบ้านสักหนึ่งเป็นของตัวเอง ปลูกบ้านใหม่ ซื้อบ้านให้ ไม่ต้องเช่า อยากทำอะไรก็ทำได้สะดวกสบาย ไม่อึดอัดเหมือนตอนที่อยู่ในห้องเช่า ทุกคนมีเงินเดือนบางคนทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้าน บางคนกู้ สินเชื่อบ้าน จากธนาคารต่างๆ เพื่อให้ความฝันตัวเองเป็นจริง วันนี้มาดูกันว่าสินเชื่อบ้านที่นำมาโดนใจมากที่สุด

1. สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน ของธนาคารกรุงไทยนั้นเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ สามารถกู้และได้วงเงินสูงถึง 100% และให้ผ่อนนานถึง 30 ปี เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อบ้านที่โดนใจเลยไม่น้อย

อัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาผ่อน

สำหรับบ้านใหม่ แคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย สุขใจถ้วนหน้า ดอกเบี้ย ฟรี x2 (ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

แบบประกันอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด %อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
 ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้น3 ปี
คงที่ 1 ปี1.ทำประกัน*0.50MRR-3.75MRR-3.00MRR-1.002.50
2.ไม่ทำประกัน0.79MRR-3.75MRR-3.00MRR-1.002.59
คงที่ 3 ปี3.ทำประกัน*1.503.003.00MRR-1.002.50
4.ไม่ทำประกัน1.793.003.00MRR-1.002.60

อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี x2 ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ (ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

แบบประกันอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด %อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
 ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้น3 ปี
คงที่ 1 ปี1.ทำประกัน*0.99MRR-3.25MRR-2.80MRR-1.002.89
2.ไม่ทำประกัน1.29MRR-3.15MRR-2.70MRR-1.003.06
คงที่ 3 ปี3.ทำประกัน*1.793.453.45MRR-1.002.90
4.ไม่ทำประกัน2.293.453.45MRR-1.003.06

สำหรับบ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน

แบบอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด %อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี %
ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้น
1.ทำประกัน**MRR-5.87MRR-3.50MRR-2.50MRR-1.002.90
2.ทำประกัน***MRR-5.62MRR-3.50MRR-2.55MRR-1.002.98
3.ไม่ทำประกันMRR-5.37MRR-3.50MRR-2.55MRR-1.003.06

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำที่แน่นอน เป็นเจ้าของกิจการที่สามารถจ่ายชำระค่างวดได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่ติดแบล็คลิสต์
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

 

2. สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้าน ของธนาคากรุงเทพเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องอยากจะได้บ้าน ต้องการทำให้ความฝันของตนเองเป็นจริง สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพให้วงเงินกู้สูง ให้สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน และยังผ่อนชำระค่างวดแบบสบายสามารถผ่อนได้นานถึง 30 ปี พนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำ อนุมัติวงเงินตั้ง 1 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้นดอกเบี้ยแท้จริงตลอดสัญญา
13.00%MRR-1.75%MRR-1.50%3.91%
2MRR-2.25%MRR-1.50%3.85%

คำนวณจากสินเชื่อ 3 ล้าน บาท สัญญา 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ทางเลือกปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้นดอกเบี้ยแท้จริงตลอดสัญญา
13.00%MRR-1.50%MRR-1.50%3.99%
2MRR-1.875%MRR-1.50%4.05%

คำนวณจากสินเชื่อ 5 ล้าน บาท สัญญา 10 ปี

วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน

ทางเลือกปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้นดอกเบี้ยแท้จริงตลอดสัญญา
13.00%MRR-1.375%MRR-1.375%4.28%
2MRR-1.75%MRR-1.375%4.17%

คำนวณจากสินเชื่อ 4 ล้าน บาท สัญญา 10 ปี

วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ทางเลือกปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้นดอกเบี้ยแท้จริงตลอดสัญญา
13.00%MRR-1.00%MRR-1.25%4.28%
2MRR-1.625%MRR-1.25%4.30%

คำนวณจากสินเชื่อ 2 ล้าน บาท สัญญา 10 ปี

หมายเหตุ

 • กู้ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 4.75% หลังจากนั้น คิดดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • กู้ ต่ำกว่า 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย MRR-0.625% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • หลักประกันเป็นสิทธิการเช่า อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • หลักประกันที่ดินเปล่าที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัครออนไลน์ได้ และสามารถยื่นเอกสารการกู้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

 

3. สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้าน กรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง) สำหรับโครงการทั่วไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่กำลังต้องการที่จะซื้อบ้ายใหม่ หรือ บ้านมือสอง ซึ่งทางธนาคารเองก็มีตัวเลือกให้เลือกมากมาย มีสินเชื่อหลากหลายสามารถให้กู้ได้ทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่า

จุดเด่น

 • ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
 • ได้วงเงินอนุมัติการกู้สูงสุด 90 % ของหลักประกัน
 • ผ่อนชำระค่างวดนาน 30 ปี ผ่อน สบายๆ
 • สำหับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูลที่มา : www.checkraka.com, www.krungsri.com, www.bangkokbank.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More