fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต รวมให้แล้ว 7 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ให้วงเงินสูงสุดๆ

รวมให้แล้ว 7 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ให้วงเงินสูงสุดๆ

by Golf168team

รถยนต์นอกจากจะทำให้เจ้าของรถสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว รถยนต์นั้นยังสามารถนำมาทำ สินเชื่อรถแลกเงิน ได้ด้วย ในปัจจุบันนั้นมีทั้งแบบรถยังผ่อนไม่หมดก็ทำสินเชื่อได้ หรือ แบบผ่อนชำระงวดหมดแล้วก็นำเล่มทะเบียนมาทำเป็นสินเชื่อได้ เพื่อนำเงินมาลงทุนเพื่อใช้ดำเนินในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะนำเสนอ สินเชื่อรถแลกเงินที่ให้วงเงินสูงถึง 1 ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่อาจจะทำให้คุณลืมตาอ้าปากได้

1. Krungsri Auto กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อรถแลกเงินกรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ต้องการเงินสด รถคุณช่วยได้ สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ต่อยอดธุรกิจ ทำทุน ช่อมแซมบ้าน หรือสามารถนำงเนไปปลดภาระหนี้อื่นๆ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • อนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ ถ้าเอกสารครบ
 • รับเงินทันใจ 1 วันทำการ หลังโอนเล่มทะเบียน
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% – 15.00% ต่อปี
 • สะดวก เมื่อใช้บริการ ‘คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน
 • สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถยนต์ และเล่มทะเบียนตัวจริง สำหรับรถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี (โอนเล่มทะเบียน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ขอสินเชื่อ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสาประกอบการขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ. 20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อรถแลกเงินกรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อที่จะเปลี่ยนรถของคุณให้เป็นเงินแบบสบายๆ แบบไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน พร้อมทั้งลดต้นลดดอก

จุดเด่นที่หน้าสนใจ

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12% – 18% ต่อปี
 • ผ่อนยาว 84 งวด อัตราดอกเบี้ยก็เท่าเดิม
 • ไม่จำเป็นต้องโอนเล่มทะเบียน
 • ผ่อนสบาย เริ่มที่ แสนละ 2,238 บาทต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
 • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป (ไม่โอนเล่มทะเบียน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้สมัคร ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ผู้สมัคร ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

 • เพียงแค่คุณมีรถยนต์ก็สามารถกู้สินเชื่อได้

จุดเด่นที่หน้าสนใจ

 • สามรถผ่อนแบบรายวันได้ แค่วันละ 57 บาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 100 % ของราคาประเมินรถยนต์
 • สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน อายุรถสูงสุด 16 ปี
 • รู้ผลทันที รับเงิน 24 ชั่วโมง
 • สินเชื่อให้เลือกตามความต้องการทั้ง โอนเล่มทะเบียน และ ไม่โอนเล่มทะเบียน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถยนต์ปลอดภาระ อายุรถไม่เกิน 17 ปี (โอนเล่มทะเบียน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย

เอกสารปะกอบการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

4. สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash ธนาคารเกียรตินาคิน

เกียรตินาคิน

 • มีรถยนต์ก็สามารถมีรถยนต์ได้ สำหรับใช้เงินในยามฉุกเฉิน หรือใช้สำหรับลงทุนประกอบธุรกิจ กิจการ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์
 • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ขั่วโมง
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.88 – 14.50% ต่อปี

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู้ที่จดทะเบียนส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล โดยอายุรถไม่เกิน 14 ปีนับจากปีที่ผลิตรถ (โอนเล่มทะเบียน)

คุณสมบัติรถยนต์

 • รถยนต์ปลอดภาระหนี้หรือไม่ปลอดภาระหนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้
 • อายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด

เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร 

 • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

5. ทิสโก้ ออโต้แคช สินเชื่อทะเบียนรถ ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้

 • สินเชื่อรถยนต์ธนาคารทิสโก้ รถยังผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ตอบโจทย์ตามความต้องการของคุณ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูง 100%
 • สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ ตั้งแต่ 6 – 72 เดือน ตามความต้องการของลูกค้า
 • ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ เริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน (6.60% ต่อปี)

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถบิ๊กไบค์ (โอน / ไม่โอนเล่มทะเบียน)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

6. สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบุคคล Speedy loan ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ  สามารถครอบครองรถได้ตามปกติและสามารถผ่อนได้นานถึง 84 เดือน  สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว ภายใน 1 วัน

จุดเด่นที่น่าสินใจ

 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
 • สามารถผ่อนเป็นวันได้ เพียงวันละ 58 บาท
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน
 •  สะดวกรวดเร็ว
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% – 9.40% ต่อปี

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี (โอนเล่มทะเบียน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และหนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

7. สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

 • สินเชื่อรถแลกเงินธนาคารธนชาต รับเงินสดแบบง่ายๆ ตอบทุกปัญหาการเงินของคุณ ช่วงลดภาระ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • รถติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถกู้ได้
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคากลางประเมินรถยนต์
 • ผ่อนสบายๆ นาน 72 เดือน
 • ดอกเบี้ยต่ำมาก เพียง แสนละ 59 บาท ต่อวัน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18 – 12.15% ต่อปี

รูปแบบสินเชื่อและหลักประกัน

 • รถเก๋ง รถกระบะ ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี (โอนเล่มทะเบียน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 • นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณที่มา : www.checkraka.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More