fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต ธ.ออมสิน ช่วยลูกหนี้เงินกู้พักชำระเงินต้นดอกเบี้ย 3 เดือน ป้องกัน COVID-19

ธ.ออมสิน ช่วยลูกหนี้เงินกู้พักชำระเงินต้นดอกเบี้ย 3 เดือน ป้องกัน COVID-19

by Golf168team

เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้มีปนะชาชนได้รับผลกระทบมากมาย ทั้งที่อยู่และเรื่องการเงินและการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่เป็นปกติสุขอีกต่อ ขาดรายได้หาชีพเลี้ยงครอบครัว ภาระต่างๆ เริ่มเข้ามา ดังนั้นทางธนาคารออมสินจึงเห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ออมสินเพิ่มมาตรการช่วยลูกหนี้จากโควิด-19

ธนาคารจึงช่วยลูกหนี้เงินกู้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยลูกค้าเผชิญกับ COVID-19  สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 โดยลูกค้านั้นม่ต้องแจ้งหรือทำการลงทะเบียนใดๆ หากไม่ประสงค์เข้าร่มลูกค้าสามารถชำระได้ตามปปกติ ขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ 5%

ผอ.ธนาคารอมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบการดำรงชีวิตของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ โดยรัฐบาลนั้นได้ออกมาช่วยเหลือด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อทำทำให้สถานการณืดีขึ้น ขณะที่ ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมาตรการช่วยเหลือให้กับสถาบันการเงินทุกแห่ง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารออมสินก้ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

  • โครงการที่ออกไปช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทางธนาคาร จะดำเนินการพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะการชำระเป็นปกติและมียอดค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อเงินสดสินเชื่อเคหะที่มียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อ SMEs มียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 30 ล้านบาท จะเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

  • ธนาคารช่วยผ่อนชำระอัตราขั้นต่ำ ปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% ของยอดที่เรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระอัตรา 8% และปี 2566 อัตราการชำระจะกลับไปเป็นปกติที่ 10%

หลังจากที่เหตุการณ์สงบลงกำหนดการระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้ลูกค้าให้ลูกค้าชำระค่างวดคงค้างก่อนเข้ามาตรการช่วยเหลือนี้ แล้วหลังจากนั้นจึงผ่อนผันตามเงื่นไขที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
ออนไลน์ คลิก

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : www.gsb.or.th/news-events

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More