fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต สินเชื่อ ธ.ออมสิน สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

สินเชื่อ ธ.ออมสิน สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

by Golf168team

สินเชื่อ ธ.ออมสิน ประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่กู้ฉุกเฉินสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งคนที่ตกงาน โดนเลิกจ้าง หรือถูกพักงาน ซึ่งทำให้เกิดความเดือนร้อนเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่มี สามารถให้กู้ได้ทั้งผู้ที่มีอาชีพอิระและผู้ที่มีอาชีพพนักงานประจำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารออมสินว่าด้วยด้วยการอนุมัติภาระการรับชำระหนี้ว่าจะทำการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับอาชีพอิสระ จำนวนวงเงินให้กู้ 10,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินเพื่อค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้ที่ขอกู้

 • อาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร และ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ที่ประจำ หรือ ตกงาน และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 และภัยอื่นๆ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มักคุเทศก์
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อทำการรวมอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อาศัยที่ชัดเจนแน่นอน เบอร์โทรสามารถติดต่อได้ตลอด
 • สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
 • เวลาในการกู้ ไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแรก เริ่มชำระงวดที่ 7 ในเดือนถัดไป

ขั้นตอนการขอกู้

 1. ผู้ที่ต้องการขอกู้ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.gsb.or.th เท่านั้น แล้วกดไปที่เมนู เลือกอาชีพอิสระ
 2. กรอกรายลเอียด ข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 เมษายน 2563
 3. หลังจากทำการลงทะเบียนเสร็จ ให้รอนัดหมายจากทางธนาคาร โดยจะส่งข้อความเป็น SMS และเตรียมเอกสารทำสัญญา มีดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • หลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายการการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติการชำระหนี้)
 1. หลังจากเตรียมเอกสารติดต่อกับธนาคารในวันเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมเอกสารที่เตรียมไว้
 2. ยื่นเอกสารการขอสินเชื่อทางธนาคารจะแจ้งผล SMS และจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ในระยะเวลา 3 วัน
 3. สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ บัตร ATM

สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับอาชีพอิสระ จำนวนวงเงินให้กู้ 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของผู้ที่ขอกู้

 • บุคคลที่มีรายได้ประจำ เช่นพนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือการบริการ และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน เป็นต้น
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อทำการรวมอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีที่อาศัยที่ชัดเจนแน่นอน เบอร์โทรสามารถติดต่อได้ตลอด
 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • ระยะเลาในการคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี 36 งวด

ขั้นตอนการขอกู้

 1. ผู้ที่ต้องการขอกู้ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.gsb.or.th เท่านั้น แล้วกดไปที่เมนู ผู้มีรายได้ประจำ
 2. กรอกรายลเอียด ข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 เมษายน 2563
 3. หลังจากทำการลงทะเบียนเสร็จ ให้รอนัดหมายจากทางธนาคาร โดยจะส่งข้อความเป็น SMS และเตรียมเอกสารทำสัญญา
 • สำเราบัตรประชาชนของผู้กู้ลและค้ำ
 • สำเนาทะเบียนของผู้กู้และผู้ค้ำ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • เอกสารแสดงรายรัย – รายจ่าย (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายการการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติการชำระหนี้)
 1. หลังจากเตรียมเอกสารติดต่อกับธนาคารในวันเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมเอกสารที่เตรียมไว้
 2. รอผลการพิจารณาสินเชื่อ กรณีอนุมัติจะทำการแจ้งนัดทำนิติกรรมสัญญา
 3. ติดต่อธนาคารเพื่อทำนิติกรรมสัญญาและรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฝาก)

สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูล : www.gsb.or.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More