fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต สินเชื่อคืออะไร

สินเชื่อคืออะไร

by Golf168team

สินเชื่อคืออะไร

ในปัจจุบันนั้นมีหลายสถาบันการมากที่ให้บริการการกู้เงินผ่านในรูปแบบของสินเชื่อทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน-ที่ดิน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อนาโนไฟแนนท์ และมีสินเชื่ออื่นๆ คนทั่วไปส่วนใหญ่ที่มีงานประจำทำส่วนใหญ่จะทำการสมัครสินเชื่อเพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียน ในแต่ละสินเชื่อก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่จุดประสงค์ของผู้ที่ทำการขอกู้ด้วย

สินเชื่อ-เงินกู้

ที่เรียกกันติดปากว่าสินเชื่อ รู้หรือไม่สินเชื่อมีความหมายว่ายังไง

สินเชื่อคือการที่ให้อีกฝ่ายทำการกู้เงินและต้องทำการชำระเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนดอีกด้วย และเกิดผลประโยชน์ตอบแทนกันนั่นเอง เรียกภาษาชาวบ้านคือ เงินกู้ หรือการปล่อยเงินกู้ ซึ่งในศัพท์ภาษาธนาคารใช้แทนคำว่า เงินกู้ หรือ การปล่อยเงินกู้

ตัวอย่างเช่น

  • สินเชื่อบ้าน สินเชื่อที่อยู่อาศัย คือให้กู้เงินที่เกี่ยวบ้าน ที่พักอาศัยนั่นเอง
  • สินเชื่อส่วนบุคคล การให้กู้เงินเฉพาะคน เป็นการให้กู้เงินในรูปแบบคนเดียว มีการพิจารณาจาก อายุ รายได้ ตำแหน่งงาน หนี้สิน ศักยภาพในการจ่ายเงินกู้ พิจารณาจากภาพรวมของบุคคลนั้น
  • สินเชื่อธุรกิจ การกู้เงินที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือนำไปประกอบธุรกิจ เช่น เปิดร้านอาหาร เปิดร้านค้าทั่วไป หรือการตั้งโรงงาน เป็นต้น บางครั้งอาจจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นมา ในการพิจารณาของเงินกู้ชนิดคือการจัดตั้งว่านานแค่ไหน ต้องมีเงินหมุนเวียนบัญชี เป็นต้น
  • การขอสินเชื่อนั้นเป็นไปตามหลักข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของธนาคารว่าจะให้เพิ่มหรือลดในการปล่อยสินเชื่อนั้น แต่สำหรับบางธนาคารนั้นมีการพิจารณาอาจจะได้วงเงินเต็มหรือไม่ผ่านก็มี เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการขอสินเชื่อนั้นใช่ว่าจะสามารถผ่านได้ทุกคน เป็นการพิจารณาในภาพรวมขอผู้ที่ทำการขอกู้เงิน

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูล : www.ban4cash.net

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More