Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต ช้อปออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 12% กับบัตรเครดิต KTC ที่ Mercular

ช้อปออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 12% กับบัตรเครดิต KTC ที่ Mercular

by Golf168team

ช้อปออนไลน์สุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 12% ที่  www.mercular.com พร้อมรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมีการใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

KTCโปรโมชั่นเคทีซีMERCULAR

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

เมื่อลูกค้าทำการใช้ช้อปออนไลน์ www.mercular.com

 • รับส่วนลด 9% ทุกวัน เมื่อลูกค้าช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ และใส่โค้ด KTC209”
 • รับส่วนลด 12% ทุกวันพุธ เมื่อลูกค้าช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ และใส่โค้ด KTCWED20”

(จำกัด 100 โค้ด ต่อวันพุธที่ร่วมรายการ) **สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ จำกัดส่วนลดสูงสุด 300 บาท**

ระยะเวลาโปรโมชั่นรับส่วนลดสูงสุด 12% ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อลูกค้าใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ และ รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด x10 เท่า ลงทะเบียน www.ktc.co.th/shoponline (คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษสูงสุด 9 เท่า)

ระยะเวลาโปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2563

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 63 – 30 มิ.ย. 63 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าทำการ ช้อปหูฟัง ลำโพง สมาร์ทแก็ดเจ็ต ออนไลน์ผ่าน Mercular.com สมาชิกจะได้รับส่วนลดสูงสุดทันที 12% (จำกัดส่วนลดสูงสุด 300 บาท)
  รับส่วนลด 9% ทุกวัน ระบุรหัสส่วนลด ”KTC209” เมื่อช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ
  รับส่วนลด 12% ทุกวันพุธ ระบุรหัสส่วนลด ”KTCWED20” เมื่อช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ จำกัด 100 โค้ด ต่อวันพุธที่ร่วมรายการ
 • กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่าง ภายหลังการหักส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ Mercular ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Mercular Call Center 02 030 0091 หรือ Email: contact@mercular.com

เคทีซีMERCULAR

“เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากบริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • บริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More