Home บัตรอิออน ธนสินทรัพย์ AEON Credit Card บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (Big-C Platinum Paywave)-บริษัท อิออน

บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (Big-C Platinum Paywave)-บริษัท อิออน

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (Big-C Platinum Paywave)บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (Big-C Platinum Paywave)-บริษัท อิออน รับส่วนลด 3% ทันที สูงสุด 1,500 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิตบิ๊กซีแพลตตินัม สามารถเลือกการแบ่งชำระสินค้า 0% นาน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน และแบ่งชำระสินค้า 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (Big-C Platinum Paywave)
สถาบันทางการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรบริการร้านค้า (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี), บัตรวีซ่า (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป
จุดที่น่าสนใจ
 • แบ่งชำระสินค้า 0% นาน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน
 • แบ่งชำระสินค้า 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน
 • บริการที่จอดรถพิเศษ (Exclusive Car Park)
 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
วงเงินละดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายรับ
ระยะเวลาปลอดภัย 52 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10% ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00% ต่อปีคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 3 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน ขั้นต่ำ 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • รับส่วนลด 3% ทันที สูงสุด 1,500 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิตบิ๊กซีแพลตตินัม
 • แบ่งชำระสินค้า 0% นาน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน
 • แบ่งชำระสินค้า 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน
 • บริการที่จอดรถพิเศษ (Exclusive Car Park)
 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • รับความคุ้มครองสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางและคู่สมรสและเด็กที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี จำกัดวงเงินสูงสุด 31,000,000 บาท / เหตุการณ์
 • รับคะแนนสะสม AEON Happy Point

– 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม

– 1,000 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 100 บาท

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกและปีถัดไป
 • สิทธิพิเศษจาก BIG CARD
คะแนนสะสม 25 บาท/ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม จะต้องมีอายุใช่งาน (4 ปีปฏิทินนับจากวันที่เริ่มใช้จ่ายผ่านบัตร)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีแต่มีเงื่อนไข (มีค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท (ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกและฟรีในปีถัดไปเมื่อใช้จ่าย 1 ครั้งที่ห้าง Big C))
บัตรเสริม ฟรีแต่มีเงื่อนไข (มีค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท (ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกและฟรีในปีถัดไปเมื่อใช้จ่าย 1 ครั้งที่ Big C ))
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัคนั้นจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • พร้อมที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการของอิออน

เอกสารการสมัคร:พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจโปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)
 • เอกสารยืนยันรายได้เช่นสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน

อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน (6 เดือน)

ธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน (6 เดือน)
 3. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบรษัท/ หจก.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More