Home น่ารู้บัตรเครดิต ถ้าอยากสมัครบัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินเดือน สมัครได้มั้ย

ถ้าอยากสมัครบัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินเดือน สมัครได้มั้ย

by Nam

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสดได้เลยก็ว่าได้ และเป็นบัตรที่ใช้แทนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถใช้งานบัตรเครดิตได้อย่างหลากหลาย และหลาย ๆ คนคิดว่า บัตรเครดิต สามารถทำได้เฉพาะคนที่ทำงานหรือไม่ บทความนี้จึงมาขยายความว่าหากต้องการสมัครบัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินเดือน สามารถสมัครได้จริงหรือไม่

ถ้าอยากสมัครบัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินเดือน สมัครได้มั้ย 3

อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า

การทำอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ฟรีแลนซ์ หรือาอชีพอื่น ๆ แน่นอนงว่าจะไม่มีเงินเดือนแน่นอนอยู่แล้ว แต่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ โดยจะเช็คยอดสลิปรายรับรายจ่ายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คือ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร
  • สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการหักภาษารายปี (ถ้ามี)

เจ้าของกิจการ

หากเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล้ก กลาง หรือใหญ่ ก็มักจะไม่มีเงินเดือนแน่นอน และหากต้องการสมัครใช้งานบัตรเครดิต ต้องมีสลิปค่าใช้จ่ายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร
  • สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการเดินบัญชีธุรกิจย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
  • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ถ้าอยากสมัครบัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินเดือน สมัครได้มั้ย 4

สำหรับใครที่สนใจสมัครบัตรเครดิต ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนทุกครั้ง เนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละบัตรเครดิตนั้นแตกต่างออกไป และอาจมีขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนของธนาคารนั้น ๆ นั่นเอง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More