Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา KrungSri Credit Card บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม HomePro Visa Platinum Credit Card

บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม HomePro Visa Platinum Credit Card

by 168DigitalGroup

HomePro Visa Platinum Credit Card

ประกันเครื่องบินล่าช้าหรือยกเลิกเกินกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 10,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองระหว่างการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระเป๋าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมงขึ้นไป* จะได้รับการชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าเป็นวงเงิน สูงสุด 10,000 บาท สำหรับการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวที่จำเป็น

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม (HomePro Visa Platinum Credit Card)
สถาบันทางการเงิน บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ประเภทบัตร ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (HomePro), บัตร Visa Card (Platinum)
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป-/ผู้ที่ชื่นชอบการคืนเงิน-/นักเดินทางท่องเที่ยว-/ชอบใช้รถยนต์-/คนรักบ้าน-จะซื้อบ้าน
จุดที่น่าสนใจ
วงเงินละดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 50 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน 100 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • เลือก Smart Shop การ์ดใบเดียวใน Home Pro ส่วนลด 3% จากร้านค้าทั้งหมดตั้งแต่บาทแรก *

-รับไปเลย 13% เมื่อทำการแลกเปลี่ยนคะแนนเท่ากับจำนวนเงินที่ชำระ / สลิปการขาย

-ผ่อนกันยาวๆ 0% นานถึง 6 เดือน 0% * ให้คุณจ่ายแผนกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าหรือร้านค้าทั้งหมดได้ง่ายขึ้นโดยจ่าย 0% เป็นเวลา 4 เดือน (เมื่อซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป) ที่โฮมโปรทุกสาขา (28 ก มี.ค. 62 – 30 ต.ค. 19)

 • รับเงินคืน 1% * เมื่อชำระทุก 800 บาท / เซลล์สลิป ที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 19)
 • คุ้มครองด้วยวงเงินมากถึง 6 ล้านบาทสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจาก New Hampshire Insurance Company บริษัท ประกันภัยระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็ฟรีเมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum
 • การประกันภัยเครื่องบินล่าช้าหรือยกเลิกมากกว่า 6 ชั่วโมงจะได้รับการชดเชยในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าสูงถึง 10,000 บาทซึ่งจะครอบคลุมในระหว่างการเดินทางทั้งในและนอกประเทศ
 • กระเป๋าเดินทางล่าช้นานเกินกว่า 8 ชั่วโมง * จะได้รับการชดเชยในกรณีที่กระเป๋าเดินทางล่าช้ามากถึง 10,000 บาทสำหรับการซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็น

 

คะแนนสะสม 20 บาท/1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก 20 – 65 ปี, บัตรเสริม 18 – 65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:สำหรับพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน

 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 1. มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 150,000 บาทขึ้นไป
 2. บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
 3. จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สำหรับพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
 3. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ผู้สมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More