Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม (Krungthai Metro Link) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม (Krungthai Metro Link) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

by 168DigitalGroup

รถไฟใต้ดินกรุงไทยลิงค์บัตรเดบิตกรุงไทยบัตรเดบิตแมงมุม (กรุงไทยเมโทรลิงค์) ธนาคารกรุงไทย (KTB)บัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดสามารถใช้ในการซื้อสินค้า ต่างประเทศ

ชื่อบัตรเดบิต บัตรเดบิตแมงมุม (บัตรกรุงไทย Metro Link)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย
ประเภทบัตร ประเภทบัตรเดบิต, บัตรเดบิต
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
  1. บัตรเดียวที่เป็นการ์ดเดบิตการ์ดสามารถนำมาใช้ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าได้ทั่วโลก
  2. บัตรเดียวคือบัตร ATM ที่ใช้ถอนเงินได้ทั้งในและต่างประเทศ
  3. บัตรหนึ่งใบ … สามารถเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน – สายสีม่วงของ MRT และเครือข่ายบัตรประชาชน
  4. ถอนเงินได้สูงสุด 150,000 บาท / วันและสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง
  5. โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคารสูงถึง 150,000 บาท / วัน
  6. ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านอุปกรณ์ EDC สูงสุด 500,000 บาท / บัตร / วัน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก มีค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าธรรมเนียมการออกบัตรฝึกอบรม 100 / บัตร)
บัตรเสริม ไม่มีบัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 299 บาท / บัตร / ปี)
บัตรเสริม ไม่มีบัตรเสริม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณทุกครั้งก่อนการชำระเงิน

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More