Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย

บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทยบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย เมื่อสมาชิกบัตรสะสมไมล์ครบ 5,000 ไมล์ ที่ได้จากการบิน รับไปเลย 500 ไมล์ รับ 500 ไมล์รอยัลออร์คิดพลัส หรือเมื่อชำระสินค้าผ่านบัตรรับไปเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน

บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย 2

ชื่อบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD
สถาบันทางการเงิน บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรบริการร้านค้า (การบินไทย) บัตรมาสเตอร์การ์ด (ไทเทเนียม)
เหมาะสำหรับ คนรักการช็อปปิ้งทั่วไป,ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง-ท่องเที่ยว,และผู้รักการทำธุรกรรมออนไลน์
จุดที่น่าสนใจ
 • เมื่อสมาชิกบัตรสะสมไมล์พิเศษ 5,000 ไมล์ ที่ได้จากการบิน รับไปเลย 500 ไมล์ รับ 500 ไมล์รอยัลออร์คิดพลัส
 • เมื่อชำระสินค้าผ่านบัตรรับไปเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • เลือกการชำระแบบเต็มจำนวนเป็นผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน วงเงิน 100% แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3  เปอร์เซ็น
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 เปอร์เซ็น
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • เมื่อสมาชิกบัตรสะสมไมล์พิเศษ 5,000 ไมล์ ที่ได้จากการบิน รับไปเลย 500 ไมล์ รับ 500 ไมล์รอยัลออร์คิดพลัส
 • เมื่อชำระสินค้าผ่านบัตรรับไปเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • เลือกการชำระแบบเต็มจำนวนเป็นผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน
 • เมื่อใช้จ่ายที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สามารถเลือกผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69%
 • ประกันการซื้อสินค้าทางออนไลน์ สำหรับกรณีไม่จัดส่งสินค้า หรือการได้รับส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน คุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงิน 200 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • บริการเลขานุการส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกันคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศสูงสุด 8,000,000 บาท ประกันกระเป๋าเดินทางสูงสุด 40,000 บาท สำหรับเมื่อใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ
 • ทุก 25 บาทเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร รับไปเลย 1 คะแนนสะสม และ 2 คะแนนสะสม จะเท่ากับ 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์
 • ฟรีค่าธรรมเนียม
คะแนนสะสม ทุกๆ 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรี
บัตรเสริม ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรี
บัตรเสริม ฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีวิต ส่วนบัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไปจะต้องจ่าย 500 บาท/บัตร/ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงาน บริษัท / ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More