Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด KTC Bangkok Airways World Reward บัตรกรุงไทย (KTC)

บัตรเครดิต เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด KTC Bangkok Airways World Reward บัตรกรุงไทย (KTC)

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด KTC Bangkok Airways World Reward บัตรกรุงไทย (KTC) 2บัตรเครดิต เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด KTC Bangkok Airways World Reward บัตรกรุงไทย (KTC) สนุกสำหรับการใช้จ่ายทุกครั้งยอมรับมากขึ้นรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร สิทธิพิเศษจาก HERTZ รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถ Hertz ทุกที่ในโลก รับสิทธิพิเศษอัพเกรด 2 ขั้นตอนเมื่อเช่ารถเป็นเวลา 4 วันขึ้นไป

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด KTC Bangkok Airways World Reward
สถาบันทางการเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรบริการร่วมร้านค้า Bangkok Airways (บางกอกแอร์เวย์ส), MasterCard มาสเตอร์การ์ด
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป/ผู้รักการคืนเงิน/ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
จุดที่น่าสนใจ
 • สนุกสำหรับการใช้จ่ายทุกครั้งยอมรับมากขึ้นรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
 • สิทธิพิเศษจาก HERTZ รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถ Hertz ทุกที่ในโลก รับสิทธิพิเศษอัพเกรด 2 ขั้นตอนเมื่อเช่ารถเป็นเวลา 4 วันขึ้นไป
 • รับทั่วโลกมากขึ้นด้วยสิทธิพิเศษจาก World Mastercard
 • มั่นใจทุกครั้งที่คุณซื้อประกันการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 เปอร์เซ็น แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยการเริ่ม คำนวณจากวันที่บันทึกการทำธุรกรรมหรือการทำธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน 100 เปอร์เซ็น ของวงเงิน  มากสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 เปอร์เซ็น
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 เปอร์เซ็น
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • บินเร็วกว่า KTC – เพื่อแลกคะแนน 1.5 ฟลายเออร์โบนัส KTC FOREVER: 1 คะแนนฟลายเออร์โบนัส
 • สิทธิในการใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club สำหรับการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ฟรี 2 ครั้ง
 • รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 3
 • สะดวกสำหรับทุกการเดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways

1.     รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 10 กิโลกรัมน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

2.     สำหรับการซื้อสินค้าบนเที่ยวบินบนรหัสผลิตภัณฑ์ IFXXX เท่านั้นรับส่วนลด 10%

3.     เมื่อจองแพคเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC)รับส่วนลด 5%

 • สนุกสำหรับการใช้จ่ายทุกครั้งยอมรับมากขึ้นรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
 • สิทธิพิเศษจาก HERTZ รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถ Hertz ทุกที่ในโลก รับสิทธิพิเศษอัพเกรด 2 ขั้นตอนเมื่อเช่ารถเป็นเวลา 4 วันขึ้นไป
 • รับทั่วโลกมากขึ้นด้วยสิทธิพิเศษจาก World Mastercard
 • มั่นใจทุกครั้งที่คุณซื้อประกันการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ในกรณีที่การส่งมอบสินค้าและ / หรือการจัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ด้วยความคุ้มครองสูงสุด 200 USD โดย Mastercard ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 – 31 ธันวาคม 2019
 • ประกันอุบัติเหตุสูงถึง 300,000 บาทเป็นเวลา 90 วันหลังจากเปิดใช้งานบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • ประกันการเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาทและประกันกระเป๋าสูญหายและสูญหาย จำกัด สูงสุด 40,000 บาท / ครั้งในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ
คะแนนสะสม 25 บาท 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรี
บัตรเสริม ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรี
บัตรเสริม ฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่1 และ 2, ฟรีตลอดชีวิต ส่วนบัตรเสริมใบที่สามและมากกว่า จะมีค่าใช่จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำ เร่มตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงาน บริษัท / ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More