Home น่ารู้บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต KTC ออนไลน์ ทำได้ไหม ใช้อะไรบ้าง ?

สมัครบัตรเครดิต KTC ออนไลน์ ทำได้ไหม ใช้อะไรบ้าง ?

by Day

สมัครบัตรเครดิต KTC ออนไลน์ ทำได้ไหม ใช้อะไรบ้าง ? 2

ในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมาย และหนึ่งในนวัตกรรมเหล่านั้นก็คือ บัตรเครดิต ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรในการเลือกซื้อสินค้า จ่ายค่าอาหาร ค่าประกัน การลงทุน หรือส่วนของค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าสมัครเรียน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เหมือนให้เรายืมเงินในอนาคตมาใช้ก่อน แล้วจ่ายคืนทีหลังโดยแบ่งผ่อนเป็นงวดๆ 

 

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ยังจำเป็นต้องยื่นเอกสารบางส่วนกับสถาบันการเงินหรือธนาคารเจ้าของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตอยู่ โดยแบ่งเป็นกรณี ๆ ไปว่า สมัครบัตรเครดิต ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเจ้าของบัตร

เมื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมขอเอกสารประกอบการสมัคร นั่นคือ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองตามที่ธนาคารกำหนด

 

กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเจ้าของบัตร

สำหรับกรณีนี้ เอกสารที่คุณต้องส่งให้ธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณาการสมัครบัตรเครดิต คือ

  • Statement ย้อนหลัง 3 เดือนหรือ 6 เดือนตามที่ธนาคารกำหนด
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรอง

 

ส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktc.co.th/

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More