Home น่ารู้บัตรเครดิต แบงก์เปิดลงทะเบียน “ลดดอกเบี้ย” บัตรเครดิต ก่อน 30 มิ.ย. 63

แบงก์เปิดลงทะเบียน “ลดดอกเบี้ย” บัตรเครดิต ก่อน 30 มิ.ย. 63

by Golf168team

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในประเทศไทยนั้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่นสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นตัน และสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดผลกระทบด้านเศรฐกิจและการเงินภายในประเทศ หลังจากไวรัสนี้ได้มีการระบาดและแพร่กระจายไปทั่วประเทศทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อร้ายในครั้งนี้
และเมื่อไม่นานมานี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลูกหนี้ที่ดีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้ปรับลดเพดานหนี้ของดอกเบี้ยบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แต่จะพิจารณาลูกหนี้เป็นรายกรณี

ลดอัตราดอกเบี้ย

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ได้มีการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม 2 มาตรการ มาตรการแรก คือการให้ธุรกิจบัตรเครดิตทั้งระบบ ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนจากเดิม 10% ให้เหลือ 5% อัตโนมัติให้กับลูกค้าทุกรายโดยที่ลูกค้านั้นไม่ต้อยื่นความจำนง เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ดำเนินการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ มาตรการที่สอง ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจด้านท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลกระทบทางอ้อม โดยจะได้รับการพิจารณาปลับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษเป็นรายกรณีไป ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อให้สถาบันทางการเงินช่วยพิจารณา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ลูกค้าได้ทำการออกบัตร ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
แนวทางที่สองอาจจะมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ถูกลง พิจารณาเป็นรายกรณีไป ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ได้รับหนังสือเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือนจะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติม แต่สิ่งแรกที่ทำได้คือ ลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเป็นการลดภาระใช้จ่ายรายเดือนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ ลูกหนี้ดี เพิ่มเติมของสถาบันการเงิน
ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ สมาคมเช่าซื้อไทย
ลดผ่อนขั้นต่ำบัตรเครดิตอัตโนมัติ ลดผ่อนขั้นต่ำบัตรเครดิตอัตโนมัติ อยู่ระหว่างปรับแนวทางช่วยเหลือ
ช่วยเหลือกลุ่มพิเศษที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนสินเชื่อบัตรเป็นระยะยาว มาตรการช่วยเหลือรายกรณี
ลดดอกเบี้ยรายกรณี ลดดอกเบี้ยพิเศษรายย่อยทุกกลุ่ม(รายกรณี) คาดการณ์ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ 5–10%
ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 กระบวนการช่วยเหลือไม่เกิน 3 วัน         (เดิม 7 – 10 วัน) เปิดรับส่งเอกสารผ่าน SCB Easy

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผจก.ใหญ่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทางธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกแนวทาง สิ่งที่มีผลทันทีคือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำบัตรเครดิตเหลือ 5% จากเดิม 10% เพื่อลดภาระให้ลูกค้าโยไม่ต้องทำการติดต่อธนาคาร สาวนที่สอง ธนาคารเปิดให้ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต ที่ยังเป็นสินเชื่อคงค้าง สามารถยื่นเรื่องปรับการผ่อนชำระ เป็นสินเชื่อระยะยาว เพื่อทำให้ดอกเบี้ยลดลง
สำหรับลูกหนี้ชั้นดี ถ้าหากลูกหนี้ดังกล่าวไม่เข้าร่วมการช่วยเหลือนี้ ธนาคารจะมีการพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติม ลดอัตารดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษให้กับสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน เพื่อทำให้มีการชำระหนี้เป็นตามปกติโดยลดดอกเบี้ยจากเพดานที่กำหนดเดิมของลูกค้า จะลดมากหรือน้อยขึ้นอยู่สภาพหนี้ของลูกค้าและเครดิตลูกค้า
ลูกค้าเหล่านี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางธนาคาร ผ่านทางสาข หรือติดต่อคอลเซนเตอร์ของธนาคารทันทีโดยการช่วยเหลือนี้จะดำเนินให้เสร็จไม่เกิน 3 วัน เพื่อช่วยเหลือให้ทันท่วงที และจะมีการรับเรียนราวร้องทุกข์ผ่านโมบายแอพ เพื่อเป็นการอำนวนความสะดวกของลูกค้าเพื่อเป็นการเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากโควิด19ทุกมาตรการทำเพื่อช่วยเหลือลูกค้าโดยเฉพาะการพิจารณาลดดอดกเบี้ย เพราะเชื่อว่าเงินต้นนั้นมีไม่พอ ภาระการชำระของลูกค้ายังคงมีสูง ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าให้มากที่สุด ที่ผ่านมาช่วยลูกค้าไปแล้ว1.5แสนราย วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท
ในขณะเดียวกัน นายธีรชาติ จิรจรัสพร ปธ.สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ตอนนี้มีสมาชิกที่อยู่กับสถาบันทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ระหว่าเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท. ในส่วนที่เป็นไฟแนนท์ เช่น ฮอนด้า อีซูซุ โตโยต้า เป็นต้น ขณะนี้กำลังดำเนินการพิจารณาเพื่อเป็นการแนวทางในการช่วยเหลือให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
สมาคมคาดว่าลูกหนี้ที่สามารถจะเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจามมาตรการดังกล่าวอาจมีจำนวนเฉลี่ย 5-20% ของลูกค้าสถาบันการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือไม่ได้อยู่ที่จำนวนมากหรือน้อย มาตรการนี้ทำให้การพักชำระหนี้ทำได้สะดวก โดยสมาชิกของแต่ละสถาบันทางการเงินต้องปรับกระบวนการรองรับลูกค้าที่ร้องขอเข้ามาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และก่อนหน้านี้ได้จัดเตรียมโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 คล้สยกับมาตรการดังกล่าวไว้อยู่แล้ว เมื่อมีมาตรการดังกล่าวออกมายิ่งเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้จริงๆ ควบคู่การรักษาเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินไปพร้อมกัน

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : www.today.line.me/

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More