Home น่ารู้บัตรเครดิต เครดิตบูโรเก็บข้อมูลไว้กี่ปี ตอบข้อสงสัย พร้อมวิธีแก้สุดคายใจ

เครดิตบูโรเก็บข้อมูลไว้กี่ปี ตอบข้อสงสัย พร้อมวิธีแก้สุดคายใจ

by Golf168team

สถาบันทางการเงินจะนำส่งข้อมูลสินเชื่อของผู้ที่ทำการขอสินเชื่อ ให้กับ NCB หรือ เครดิตบูโร ส่งแบบรายเดือน จนกว่าหนี้หรือสินเชื่อนั้นจะถูกชำระจนหมด หากจ่ายหนี้ครบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะสถาบันทางการเงินจะนำส่งข้อมูลที่ปิดบัญชีให้ เครดิตบูโรในเดือนถัดไป สถานะปิดบัญชีจะปรากฏ ส่วนกรณีที่ผิดชำระหนี้และค้างชำระเกิน 90 วัน สถาบันทางการเงินจะส่งเรื่องประวัติการค้างชำระให้เครดิตบูโรในเดือนถัดไปต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และทางบริษัทเครดิตจะทำการเก็บข้อมูลจากสถาบันทางการเงินที่ผู้กู้ผิดนัดชำระเป็นฐานข้อมูลต่อไปอีก ภายในระยะไม่เกิน 3 ปี บจากวันที่บริษัทข้อมูลได้รับข้อมูลจากสถาบันทางการเงิน

เครดิตบูโรติดกี่ปี

วิธีแก้เครดิตบูโร สุดคายใจ

1. ตรวจสอบ เครดิตบูโร ของตนเอง

ผู้กู้สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีของตนเองที่ทำการกู้ผ่านสถาบันทางการเงิน เช็คผ่านเครดิตบูโร น้อยคนนักที่จะขอตรวจสอบ สามารถยื่นเรื่องขอเรื่องรายงานเครดิตบูโรของคุณจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ปีละครั้ง

ขอตรวจสอบอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบหนี้ที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือ หนี้ที่ไม่เคยทำรายการมาก่อน อยู่ดีๆ ปรากฎขึ้นมาเองหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีของตนมีการค้างชำระหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าตนเองชำระหนี้ที่เหลืออยู่หมดแล้วหรือไม่ ยอดหนี้ทั้งหมดเป็นศูนย์หรือไม่ หรือแสดงสถานะปิดบัญชีไปแล้วหรือไม่
  • ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ของตนเอง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ถูกต้องหรือไม่

2. แก้เครดิตบูโร ที่ผิดพลาด

หากผู้กู้พบเจอข้อมูลที่ผิดพลาดของข้อมูลหรือเครดิตตัวเองสามารถทำเรื่องขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ บริษัทข้อมูลเครดิต และ ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ผู้กู้ได้ทำการกู้ยืมมา โดยทำการกรอกแบบฟอร์ม “คำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งไปที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
เมื่อได้รับคำร้องแก้ไขข้อมูลบริษัทจแจ้งไปยังสถาบันทางการเงิน หลังจากนั้นสถาบันทางการเงินจะทำการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดตามรายละเอียดที่ผู้กู้ส่งไป หากตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางสถาบันทางการเงินจะต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้บริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อแก้ไข และแจ้งผลการตรวจสอบทราบภายใน 30 วัน

วิธีแก้เครดิตบูโรติดกี่ปี

3. วางแผนแก้ไขประวัติค้างชำระ เครดิตบูโร

หนี้บัตรเครดิตเยอะ หมายความว่าตัวคุณเองนั้นมีการใช้เครดิตที่ได้รับมากเกินไป ส่งผลให้ประวัติของตัวคุณเองนเครดิตบูโรไม่ดีนัก ณ เวลานี้ที่คุณทำได้คือ วางแผนการอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อลดอัตราส่วนการใช้ต่อเครดิตทั้งหมดอาจเริ่มด้วยการลดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นภายในบ้านของคุณ เป็นการนำไปปลดหนี้ก่อน หรือหากมีเงินเก็บอาจไม่จำเป็นต้องใช้อีก 3-5 ปี ข้างหน้า สามารถนำเงินเก็บนั้นมาชำระหนี้ก่อนได้ เพราะถึงยังไงอัตราการเสียดอกเบี้ยเงินฝกจากธนาคารน้อยกว่าดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแน่นอน

4. เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทั้งหมด

อีกหนึ่งวิธีที่ทำให้อัตราส่วนการใช้หนี้ของคุณลดลงคือ การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของคุณ อาจจะเริ่มที่เพิ่มวงเงินจากบัตรเครดิตใบเดิมของคุณก่อนหรือทำการเปิดบัตรใหม่ ข้อควรระวังการที่เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือการที่เปิดบัตรใหม่ไม่ได้หมายความตัวคุณต้องใช้บัตรเครดิตมาก

5. ปรึกษาธนาคารเรื่องหนี้สินก้อนอื่น ๆ

หากลองมาหลายวิธีหลายหนทางแล้วยังไม่ดีขึ้น คัวคุณเองควรมาปรึกษาธนาคารหรือเจ้าหนี้หรือสถาบันทางการเงินที่คุณได้ทำการกู้ไว้ ว่ามีเงื่อนไข มาตรการอะไรบ้างที่พอจะช่วยเหลือได้บ้าง เช่นการรีไฟแนนท์ สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขอลดหนี้และทำการปรับโครงสร้างหนี้ ปรกษาได้คำตอบแล้วก้เริ่มวางแผนปลดหนี้แบบที่จริงจัง หรือทำตามคำแนะนำของธนาคารและสถาบันทางการเงินนั้นๆ

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูล : www.gobear.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More