Home น่ารู้บัตรเครดิต บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า TDP Visa Credit Card – อิออน AEON

บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า TDP Visa Credit Card – อิออน AEON

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า TDP Visa Credit Card - อิออน AEONบัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า TDP Visa Credit Cardอิออน AEON รับส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับสมาชิกบัตรเช่นร้านอาหารโรงแรมโรงพยาบาลและอีกมากมาย รับส่วนลด 5 – 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติที่ห้างสรรพสินค้าไทย

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า TDP Visa Credit Card
สถาบันทางการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรบริการร้านค้า (กลุ่มห้างสรรพสินค้าไทย), บัตรวีซ่า
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป-คนรักการทานอาหาร-หรือคนรักสุขภาพความงาม
จุดที่น่าสนใจ

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 52 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 เปอร์เซ็น ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 3 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน ขั้นต่ำ 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 เปอร์เซ็น
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 เปอร์เซ็น
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา) รับส่วนลด 5 – 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติที่ห้างสรรพสินค้าไทย

รับส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับสมาชิกบัตรเช่นร้านอาหารโรงแรมโรงพยาบาลและอีกมากมาย

คะแนนสะสม ทุก 25 บาทต่อ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม มีอายุใช้งาน 4 ปีนับจากวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรี
บัตรเสริม ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก มีค่าธรรมเนียม 200 บาท/ บัตร/ ปี
บัตรเสริม มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/ บัตร/ ปี
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุการทำงานเริ่มตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน

เอกสารการสมัคร:พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีใช้บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)
 2. เอกสารยืนยันรายได้เช่นสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 3. สำเนาใบแจ้งยอดธนาคาร 180 วันแรก (6 เดือน)

เอกสารการสมัคร:อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน (6 เดือน)

เอกสารการสมัคร:ธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน (6 เดือน)
 3. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More