Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] รับส่วนลด 10 % จากบัตร KTC ที่ร้าน ASICS ทุกสาขา

รับส่วนลด 10 % จากบัตร KTC ที่ร้าน ASICS ทุกสาขา

by 168DigitalGroup

รับไปเลยโปรโมชั่นจากบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน ASICS ทุกสาขา กับ ส่วนลดสุดพิเศษ 10 % พร้อมแลกรับเงินคืนเพิ่มอื่น 13% เพียงแค่ลูกค้าที่มีบัตร KTC ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน ASICS ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ที่ http://www.asics.com/th ลูกค้าก็สามารถ ช็อปได้ง่าย และได้อุปกรณ์กีฬาของแท้ 100% อีกด้วย (ASICS เอสิกส์  ผลิตภัณฑ์สินค้ากีฬาและรองเท้ากีฬาจากประเทศญี่ปุ่น)

รับส่วนลด 10 % จากบัตร KTC ที่ร้าน ASICS ทุกสาขา 2

รับส่วนลด 10%สินค้าราคาปกติและเป็นสินค้าที่ร่วมรายการ แลกรับเงินคืนทันที 13 %เมื่อลูกค้ามียอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท พร้อมใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000  คะแนน พร้อมแลกรับเงินคืน 13 %  หรือ 130 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์เพียงลูกค้า กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก และกรอกหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/promotions  (ตัวอย่างการลงทะเบียน 1111 2222 3333 4444 เบอร์โทร 089-999-9999)

ลงทะเบียนผ่าน SMS

 1. พิมพ์ ASC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ16 หลัก
 2. ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 3. คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากเลขบัตรของคุณคือ 1111 2222 3333 4444 ให้พิมพ์ ASC1111 2222 3333 4444 หลังจากนั้นส่งมาที่ 0613845000

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเงินคืน 13%

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER แลกรับเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, ลูกค้าบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, ลูกค้าบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, ลูกค้าบัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING และลูกค้าบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมในรายการนี้ได้
 2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวนและเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิต โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระดอกเบี้ยค่าปรับค่าธรรมเนียมเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการรายการเงินคืนที่เกิดจากการคืนเงินทุกประเภทและไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าหรือการทุจริตหรือฉ้อโกง ซึ่งหากทางบริษัทตรวจสอบพบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเพิกถอนหรือเรียกคืนของเครดิการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายละเอียดส่งเสริมการขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งทางบริษัทจะเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากททางบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยการทุจริตฉ้อโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 3. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตการคืนเงินเพิ่มตามรายการนี้ จะมีการคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 1,000 บาท/ยอดที่ต้องจ่ายต่อการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 130 บาท เท่านั้นในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,000 บาท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตการคืนเงินตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของลูกค้าเพียงพอในการแลกรับเครดิตการคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 5. ทางบริษัทจะทำการเรียกเครดิตการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน60 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการดังกล่าวนี้ เฉพาะลูกค้าสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นสภาพปกติ และลูกค้าไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ทางบริษัทได้ทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลจากทางบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งทางบริษัทเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อโกง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการดังกล่าวนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากทางบริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. ทางบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับกับทางบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

หมายเหตุ : สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More