Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน 15% จากบัตร KTC ที่งาน Supersports Expo 2020

รับเครดิตเงินคืน 15% จากบัตร KTC ที่งาน Supersports Expo 2020

by 168DigitalGroup

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 15%  ณ งาน Supersports Expo 2020 เตรียมฟิตร่างกายของคุณให้พร้อมกับสิทธิพิเศษดีๆจากบัตร KTC และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกกำลังกาย

รับเครดิตเงินคืน 15% จากบัตร KTC ที่งาน Supersports Expo 2020

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ใช้จ่ายทุก 1,000 บาทผ่านบัตรขาย / เซลล์สลิป (ชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)+ ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน ที่งาน Supersports Expo 2020@Bitec บางนา

ลงทะเบียนผ่าน SMS

 1. พิมพ์ SSE วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
 2. ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 3. คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตร KTC

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 15%

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำโดย บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เพื่อมอบเครดิตเงินคืน พร้อมคะแนนสะสม KTC FOREVER และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 63 – 1 มี.ค. 63 ตามรายการที่กำหนด เงื่อนไขเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย KTC VISA CORPORATE KTC SCG VISA PURCHASING และ KTC สำหรับหน่วยงานราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้
 3. สมาชิกที่ต้องการขอเงินคืนภายใต้โปรแกรมนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมโดยการส่ง SMS พิมพ์ SSE, เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 0613845000 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง ) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.co.th และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความยืนยันจาก KTC เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 4. ในกรณีที่สมาชิกลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับโปรแกรม KTC จะสนับสนุนการลงทะเบียนบัตรเครดิตทั้งหมด ตั๋วใบแรกเท่านั้น
 5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรถือบัตรที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ภายใต้ชื่อเดียวกันของสมาชิกมากกว่า 1 คน KTC จะพิจารณาการใช้จ่ายจากบัตรแต่ละใบและใช้การใช้จ่ายจากบัตรลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขที่ระบุถึง คำนวณเงินคืนเข้าบัญชีบัตรของสมาชิกที่ลงทะเบียนในกรณีที่บัตรถูกยกเลิกรายการที่เข้าร่วมโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่ KTC จะพิจารณาว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 6. สมาชิกบัตรที่ใช้จ่ายทุก 1,000 บาทผ่านบัตรเครดิต KTC ต่อเซลล์สลิปสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนนเพื่อแลกรับเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. รับเงินคืนตามโปรแกรมนี้เฉพาะการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลล์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกสลิปการขาย
 8. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่สนใจ ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้วงเงินเครดิตค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การคืนเงินที่เกิดจากการยกเลิกผลิตภัณฑ์ / บริการหรือการคืนเงินจากการคืนเงินทุกประเภทเพื่อคำนวณเพื่อให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกภายใต้โปรแกรมนี้
 9. การคำนวณเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามโปรโมชั่นนี้ KTC จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับจาก วันที่สมาชิกลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเป็นต้นไปและจะคำนวณตามวันและเวลาที่ทำ การใช้จ่ายผ่านบัตรจะถูกคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรแกรม
 10. KTC จะทำการคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิกของบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรแกรมในวันที่ 1 มีนาคม 2563

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. ผลประโยชน์ภายใต้โปรแกรมนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ตามโปรแกรมนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นที่มีบัญชีปกติและไม่มีการบันทึกการชำระเงินที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาที่โปรแกรม KTC โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเรียกเก็บเงินหรือคืนเงินให้กับโปรแกรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะได้รับการชดเชย (ถ้ามี) หากใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่สุจริต ในโปรแกรมนี้หรือการใช้บัตรผิดที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือสมาชิกที่มีการยกเลิก ยการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. KTC ไม่ใช่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ / บริการตามรายการในกรณีที่มีคำถามหรือข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการหรือต้องการรับเงินหรือติดต่อฝ่ายผลิต โดยตรงผู้ค้าปลีกและ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
 5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดแบบและ / หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่อยู่ในโปรแกรมนี้ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือทางโทรทัศน์) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่ มีข้อเพชรบุรีคำเตือนของ KTC ถือเป็นข้อแนะนำ
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ktc.co.th/sport หรือ KTC PHONE 02 123 5000

ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 กุมภาพันธ์. 63 ถึง 1 มีนาคม. 63

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More