Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

by 168DigitalGroup

 

ktc-bangchak-visa-platinum

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum เคทีซี บางจากวีซ่าแพลทินัม บัตรกรุงไทย (KTC) รับส่วนลดน้ำมัน ที่ปั๊มน้ำมันบางจากส่วนลดน้ำมัน 1% จากยอดชำระรวมไม่เกิน 3,000 บาท / เซลล์สลิปจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป KTC Bangchak Visa Platinum ประกันการเดินทางระหว่างประเทศประกันอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาทและประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายและสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อครั้ง
บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum 2

ชื่อบัตรเครดิตบัตรเครดิต KTC บางจากวีซ่าแพลทินัม
สถาบันทางการเงินบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรร่วมบริการร้านค้า (ปั๊มน้ำมันบางจาก), บัตรวีซ่า (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งทั่วไป,รถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์
จุดที่น่าสนใจ
 • รับส่วนลดน้ำมัน ที่ปั๊มน้ำมันบางจากส่วนลดน้ำมัน 1% จากยอดชำระรวมไม่เกิน 3,000 บาท / เซลล์สลิปจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป

 • ประกันการเดินทางระหว่างประเทศประกันอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาทและประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายและสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อครั้ง

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00% ต่อปีคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงินวงเงิน 100% ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • รับส่วนลดน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจากส่วนลดน้ำมัน 1% จากยอดชำระรวมไม่เกิน 3,000 บาท / เซลล์สลิปจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป

 • ประกันการเดินทางระหว่างประเทศประกันอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาทและประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายและสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อครั้ง

 • รับคะแนนง่ายๆทุก ๆ การใช้จ่าย 25 บาทผ่านบัตร รับ 1 KTC FOREVER คะแนนเพื่อแลกสินค้า / บริการที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

 • บริการเลขาส่วนตัว

 • ผ่อนสบาย ๆ ผ่อนสินค้า / บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือนผ่านการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรับสิทธิ์พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

 • ง่ายปลอดภัยรวดเร็วด้วย KTC VISA payWave เร็วและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยบัตรเครดิต KTC VISA payWave ปรับปรุงการใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียบ / กวาดการ์ดที่เครื่องอ่านบัตร

 • ปลดล็อกชีวิตอะนาล็อกของคุณด้วย KTC Samsung Pay ทำลายกรอบการรูดบัตรแบบดั้งเดิม สามารถช็อปได้อย่างไร้ขีด จำกัด ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณด้วยบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD พร้อมบริการ KTC Samsung Pay

คะแนนสะสม25 บาท/ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริมฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 2, ฟรีตลอดชีวิต, บัตรเสริมใบที่สามและมากกว่าจ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

อายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดา / มารดา / ตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงาน / ทำธุรกิจในประเทศไทย)
 3. เอกสารแสดงรายได้เช่นบัตรเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50
 4. สำเนาใบแจ้งยอดธนาคารที่เป็นเอกสารเงินเดือน 3 เดือนที่ผ่านมาพร้อมกับหน้าแรกของหนังสือที่ระบุชื่อและหมายเลขบัญชี

เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและสำหรับใครที่สนใจตรวจสอบคุณสมบัติสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ในเบื้องต้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับธุรกรรมการทางเงินย้อนหลังขั้นต่ำ 6 เดือน ติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิต KTC ผ่านระบบ KTC PHONE บริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ โทร.02 123 5000 ตามด้วยหมายเลขบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More