fbpx
Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

by 168DigitalGroup

 

ktc-bangchak-visa-platinum

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum เคทีซี บางจากวีซ่าแพลทินัม บัตรกรุงไทย (KTC) รับส่วนลดน้ำมัน ที่ปั๊มน้ำมันบางจากส่วนลดน้ำมัน 1% จากยอดชำระรวมไม่เกิน 3,000 บาท / เซลล์สลิปจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป ประกันการเดินทางระหว่างประเทศประกันอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาทและประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายและสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อครั้ง
บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum 1

ชื่อบัตรเครดิตบัตรเครดิต KTC บางจากวีซ่าแพลทินัม
สถาบันทางการเงินบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรร่วมบริการร้านค้า (ปั๊มน้ำมันบางจาก), บัตรวีซ่า (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งทั่วไป,รถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์
จุดที่น่าสนใจ
 • รับส่วนลดน้ำมัน ที่ปั๊มน้ำมันบางจากส่วนลดน้ำมัน 1% จากยอดชำระรวมไม่เกิน 3,000 บาท / เซลล์สลิปจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป

 • ประกันการเดินทางระหว่างประเทศประกันอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาทและประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายและสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อครั้ง

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00% ต่อปีคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงินวงเงิน 100% ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • รับส่วนลดน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจากส่วนลดน้ำมัน 1% จากยอดชำระรวมไม่เกิน 3,000 บาท / เซลล์สลิปจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป

 • ประกันการเดินทางระหว่างประเทศประกันอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาทและประกันภัยกระเป๋าเดินทางสูญหายและสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อครั้ง

 • รับคะแนนง่ายๆทุก ๆ การใช้จ่าย 25 บาทผ่านบัตร รับ 1 KTC FOREVER คะแนนเพื่อแลกสินค้า / บริการที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

 • บริการเลขาส่วนตัว

 • ผ่อนสบาย ๆ ผ่อนสินค้า / บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือนผ่านการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรับสิทธิ์พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

 • ง่ายปลอดภัยรวดเร็วด้วย KTC VISA payWave เร็วและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยบัตรเครดิต KTC VISA payWave ปรับปรุงการใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียบ / กวาดการ์ดที่เครื่องอ่านบัตร

 • ปลดล็อกชีวิตอะนาล็อกของคุณด้วย KTC Samsung Pay ทำลายกรอบการรูดบัตรแบบดั้งเดิม สามารถช็อปได้อย่างไร้ขีด จำกัด ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณด้วยบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD พร้อมบริการ KTC Samsung Pay

คะแนนสะสม25 บาท/ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริมฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 2, ฟรีตลอดชีวิต, บัตรเสริมใบที่สามและมากกว่าจ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

อายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดา / มารดา / ตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงาน / ทำธุรกิจในประเทศไทย)
 3. เอกสารแสดงรายได้เช่นบัตรเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50
 4. สำเนาใบแจ้งยอดธนาคารที่เป็นเอกสารเงินเดือน 3 เดือนที่ผ่านมาพร้อมกับหน้าแรกของหนังสือที่ระบุชื่อและหมายเลขบัญชี

เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More