Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย 3

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย ฟรี 1 ครั้งสำหรับสิทธิในการใช้ Blue Ribbon Club Lounge กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทั้งในและระหว่างประเทศ ทุก 1.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส คะแนนจะคูณ 1.5 ทั้งที่เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD พร้อมพาคุณไปเที่ยวทั่วโลกเพิ่มความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวให้กับคุณ

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย 4

ชื่อบัตรเครดิตKTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD
สถาบันทางการเงินบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรบริการร่วมร้านค้า (บางกอกแอร์เวย์ส), มาสเตอร์การ์ด (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนรักการช้อปปิ้งทั่วไป, นักท่องเที่ยว – นักเดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
 • ฟรี 1 ครั้งสำหรับสิทธิในการใช้ Blue Ribbon Club Lounge กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทั้งในและระหว่างประเทศ

 • ทุก 1.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

 • คะแนนคูณ 1.5 ทั้งที่เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 • สะดวกสำหรับการเดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00% ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงินวงเงิน  100%  ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • ฟรี 1 ครั้งสำหรับสิทธิในการใช้ Blue Ribbon Club Lounge กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทั้งในและระหว่างประเทศ

 • ทุก 1.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

 • คะแนนคูณ 1.5 ทั้งที่เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 • สะดวกสำหรับการเดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways

 • รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 10 กิโลกรัมน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

 • สำหรับการซื้อสินค้าบนเที่ยวบินบนรหัสผลิตภัณฑ์ IFXXX รับส่วนลด 10% ไปเลย

 • เมื่อทำการ จองแพ็กเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC) รับส่วนลด 5%

 • เลือกการชำระค่าสินค้า มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือนผ่านการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

คะแนนสะสมทุก 25 บาทเท่ากับ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1 และ2 ฟรีตลอดชีวิต ส่วนบัตรเสริมใบที่ 3 และมากกว่าจ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

ktc-bangkok-airways-titanium-mastercard

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเครดิตKTC  BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD ที่มาพร้อมความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนบัตรเครดิตใบนี้สามารถช่วยคุณได้

สำหรับผู้ทำการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ในเบื้องต้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับธุรกรรมการทางเงินย้อนหลังขั้นต่ำ 6 เดือน ติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านระบบ KTC PHONE บริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ โทร.02 123 5000 ตามด้วยหมายเลขบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More