fbpx
Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย 1

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARDบัตรกรุงไทย ฟรี 1 ครั้งสำหรับสิทธิในการใช้ Blue Ribbon Club Lounge กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทั้งในและระหว่างประเทศ ทุก 1.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส คะแนนจะคูณ 1.5 ทั้งที่เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

บัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย 2

ชื่อบัตรเครดิตKTC – BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD
สถาบันทางการเงินบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรบริการร่วมร้านค้า (บางกอกแอร์เวย์ส), มาสเตอร์การ์ด (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนรักการช้อปปิ้งทั่วไป, นักท่องเที่ยว – นักเดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
 • ฟรี 1 ครั้งสำหรับสิทธิในการใช้ Blue Ribbon Club Lounge กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทั้งในและระหว่างประเทศ

 • ทุก 1.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

 • คะแนนคูณ 1.5 ทั้งที่เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 • สะดวกสำหรับการเดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00% ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงินวงเงิน  100%  ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • ฟรี 1 ครั้งสำหรับสิทธิในการใช้ Blue Ribbon Club Lounge กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทั้งในและระหว่างประเทศ

 • ทุก 1.5 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

 • คะแนนคูณ 1.5 ทั้งที่เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 • สะดวกสำหรับการเดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways

 • รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 10 กิโลกรัมน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

 • สำหรับการซื้อสินค้าบนเที่ยวบินบนรหัสผลิตภัณฑ์ IFXXX รับส่วนลด 10% ไปเลย

 • เมื่อทำการ จองแพ็กเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC) รับส่วนลด 5%

 • เลือกการชำระค่าสินค้า มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือนผ่านการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

คะแนนสะสมทุก 25 บาทเท่ากับ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1 และ2 ฟรีตลอดชีวิต ส่วนบัตรเสริมใบที่ 3 และมากกว่าจ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ:สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

ktc-bangkok-airways-titanium-mastercard

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More