Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย (KTC)

บัตรเครดิต KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย (KTC)

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย (KTC)
บัตรเครดิต KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย (KTC) พบกับบัตรที่ ฟรีค่าธรรมเนียม รับเงินคืนสูงสุดทันทีถึง 0.8% เมื่อมียอดจ่ายต่ำกว่า 8 หมื่นบาท แถมมาด้วยเงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางสูงสุด 8,000,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูงสุด 40,000 ต่อครั้ง KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD บัตรเครดิตที่สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้พร้อมรับส่วนลดถึง 400 บาท มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ บริการเลขาส่วนตัว พร้อมประกันการเดินทางสูงถึง 8 ล้านบาท
บัตรเครดิต KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD - บัตรกรุงไทย (KTC) 2

ชื่อบัตรเครดิตKTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD –
สถาบันทางการเงินบริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรเครดิตทั่วไปบัตร มาสเตอร์การ์ด (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งแบบทั่วไป,คนที่ชื่นชอบการได้รับเงินคืน
จุดที่น่าสนใจ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระสินค้า

 • เปลี่ยนจำนวนเงินที่ชำระสำหรับสินค้า / บริการของเดือนถัดไปเป็นการชำระเงินแบบผ่อนชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% นานสูงสุด 10 เดือนง่ายๆผ่านแอพ KTC Mobile

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 เปอร์เซ็นต์ ไม่ตต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงินวงเงิน 100% ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • ฟรีค่าธรรมเนียม

 • รับเงินคืนสูงสุดทันทีถึง 0.8% เมื่อมียอดจ่ายต่ำกว่า 8 หมื่นบาท

 • รับเครดิตเงินคืน 0.60%  เมื่อมียอดจ่ายต่ำกว่า 30,001 – 80,000 บาท

 • รับเครดิตเงินคืน 0.40% เมื่อมียอดจ่ายต่ำกว่า 30,001 บาท

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระสินค้า

 • เปลี่ยนจำนวนเงินที่ชำระสำหรับสินค้า / บริการของเดือนถัดไปเป็นการชำระเงินแบบผ่อนชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% นานสูงสุด 10 เดือนง่ายๆผ่านแอพ KTC Mobile

 • พิเศษมากกว่านั้นเมื่อคุณใช้จ่ายที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กับดอกเบี้ยเพียง 0.69%

 • เงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางสูงสุด 8,000,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ คุ้มคริงกระเป๋าเดินทางสูงสุด 40,000 ต่อครั้ง

คะแนนสะสมการ์ดใบนี้ไม่เข้าร่วมในคะแนนสะสม Forever Rewards
อายุคะแนนสะสมไม่มีรายการคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข เฉพาะบัตรหลัก 1-2 ที่ฟรีตลอดชีพ ส่วนบัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไปนนั้นมีค่าใช้จ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
บัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข เฉพาะบัตรหลัก 1-2 ที่ฟรีตลอดชีพ ส่วนบัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไปนนั้นมีค่าใช้จ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงาน บริษัท / ข้าราชการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 1. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 2. เอกสารรายได้
 3. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเครดเครดิต KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD เอกสิทธิ์เฉพาะมาสเตอร์การืดที่ทำให้คุณสะดวกปลอดภัยในการช้อปปิ้งมากที่สุด
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตออนไลน์คุณสมบัติในเบื้องต้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับธุรกรรมการทางเงินย้อนหลังขั้นต่ำ 6 เดือน ติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับ สมัครบัตรเครดิตกรุงไทย ผ่านระบบ KTC PHONE บริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ โทร.02 123 5000 ตามด้วยหมายเลขบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More