Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต แบ่งชำระสินค้าทุกชิ้น 0% สูง10 เดือน กับบัตร UOB +เครดิตเงินสูงสุด 7,600 ที่ King Power

แบ่งชำระสินค้าทุกชิ้น 0% สูง10 เดือน กับบัตร UOB +เครดิตเงินสูงสุด 7,600 ที่ King Power

by Golf168team

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่บัตรเครดิต UOB 6 เดือน หรือ 10 เดือน แบ่งชำระสินค้า 0% ทุกชิ้น ที่ King Power รางน้ำ รางน้ำ ศรีวรา พัทยา ภูเก็ต มหานคร ท่าอากาศสุวรรณภูมิ และดอนเมือง รับเครดิตเงินคืน 7,600 บาทต่อบัตร/ตลอดรายการ

โปรโมชั่ยยูโอบีที่kingpowerรายละเอียดโปรโมชั่น

ยอดแบ่งชำระ/เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
25,000 – 49,999 300
50,000 – 99,999 1,200
100,000 – 149,999 2,500
ตั้งแต่ 150,000 3,800

รับส่วนลด 12% + รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 8% (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น)

เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ากับยอดแบ่งชำระ/เซลล์สลิป

รับส่วนลด 12% หรือ ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท

จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อบัตร / ตลอดรายการ (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น)

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 8% (หลังยอดที่ทำการหักส่วนลดแล้ว)

ทุกยอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (เฉพาะวันที่ 20 ม.ค.63 / 20 ก.พ. 63 /  20 มี.ค. 63)

หมายเหตุ : (ยกเว้นรายการ Birthday Celebration, สุรา และบุหรี่) เมื่อมียอดแบ่งชำระ 20,000 บาท / 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

 • พิมพ์ KING20 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข 10 หลักสุดท้าย
 • ส่ง SMS 4545111 (ค่าส่ง 3 บาทต่อครั้ง)
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับข้อความตอบกลับ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากหมายเลขของคุณคือ 99 0000 0000 ให้พิมพ์ KING20 99 0000 0000 ส่ง SMS 4545111

คิงพาวเวอร์สาขาศรีวรา

ภาพตัวอย่าง : คิงพาวเวอร์ สาขา ศรีวรา

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น  (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อลูกค้าแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, มหานคร, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 • เงื่อนไขรายกการแบ่งชำระ 0%:
  • สำหรับลูกค้า ที่ถือบัตรเครดิตยูโอบี 6 เดือน / 10 เดือน สินค้าทุกชิ้น เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท / 30,000 บาท / เซลส์สลิปเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ ไม่เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน: ลูกค้ารับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,600 บาท เมื่อแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 25,000  บาท ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อ
  • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืน จากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยลูกค้าที่ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร
  • ธนาคารจำกัดการรับเครดิต เงินคืนสูงสุด 7,600 บาท/ต่อบัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าที่ถือบัตรต้อง ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KING20 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดเครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้ง เรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตหลัก/บัตรยูโอบีแคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • เงื่อนไขโปรโมชั่นรับส่วนลด 12%:
  • ลูกค้ารับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
  • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • เงื่อนไขโปรโฒชั่นรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 8%:
  • ลูกค้ารับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตต้องแลกคะแนนสะสมที่ลูกค้าถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับยอดแบ่งชำระ 30,000 บาทต่อเซลล์สลิป (หลังยอดที่หักส่วนลดแล้ว) เฉพาะวันที่ 20 ม.ค. 63 / 20 ก.พ. 63 / 20 มี.ค. 63 เท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืน 8% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตรเครดิต ยูโอบี YOLO PLATINUM)
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วัน ทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมา คำนวณเครดิตคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบ รายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ  www.uob.co.th

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More