Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต มื้อนี้ใช่เลย แลกรับเครดิตเงินคืน 15% จากบัตรเครดิต UOB

มื้อนี้ใช่เลย แลกรับเครดิตเงินคืน 15% จากบัตรเครดิต UOB

by 168DigitalGroup

โปรโมชั่นสุดพิเศษ มื้อนี้ใช่เลย แลกรับเงินคืน 15% จากบัตรเครดิต UOB กินเท่าไรใช้คะแนนสะสมทุกร้านอาหาร  (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม)  จำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 /ลูกค้า (รวมบัตรเครดิตทุกประเภท)/เดือนมื้อนี้ใช่เลย แลกรับเครดิตเงินคืน 15% จากบัตรเครดิต UOB 2

ลูกค้าลงทะเบียนผ่าน SMS

 • พิมพ์ DNG เว้นวรรค ตามด้วยบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย
 • ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท/ครั้ง)
 • คุณจะได้รับข้อความตอบกกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากเลขบัตรของคุณคือ 55 1111 2222 ให้พิมพ์ DNG5511112222 หลังจากนั้นส่ง SMS มาที่ 4545111

เงื่อนไขโปรโมชั่น มื้อนี้ใช่เลย

 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยลูกค้าถือที่บัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่มีการผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ไม่เกิน 3,000 คะแนน/ลูกค้า/รวมบัตรเครดิตทุกประเภท/เดือน
 3. ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์DNG (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 4. ลูกค้าที่ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับ การลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 5. การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป
 6. ยอดการใช้จ่ายที่นำมาหักคะแนนสมและคำนวณยอดเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารรหัส MCC 5811  5812  5813  5814 (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดย VISA และ MasterCard เท่านั้น (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ที่บันทึกเข้าระบบธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 7. ยอดการใช้จ่ายของบัตรเครดิตหลักและบัตรเครดิตเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ที่ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ที่ถือบัตรหลัก กรณีผู้ที่ถือบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักและจะนำมาคำนวณรวมกัน
 8. การคำนวณยอดเครดิตการเงินคืน ทางธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารในเดือนนั้นๆ และหักคะแนนสะสมคงเหลือที่มีอยู่ ณ วันสุดท้ายของเดือน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย
 9. ตัวอย่างการคำนวณ : กรณีบัตรของลูกค้ามีรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารในวันที่ 1 ก.พ. = 119 บาท และ วันที่ 25 ก.พ. = 2,019 บาท รวมยอดใช้จ่ายทั้งสิ้น = 2,138 บาท โดยมีคะแนนสะสมคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของเดือน = 1,999 คะแนน
  ยอดเครดิตเงินคืน 15% = 1,999 x 15% = 299.85 บาท
 10. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ที่ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือน หรือจนกว่าจะสิ้นสุดรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 11. ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 12. การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 13. หากมีการกรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ที่ถือบัตรหลักต้องทำการติดต่อธนาคาร เพื่อให้มีการขอตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 14. การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทางธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านมีการขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 15. ทางธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th/DNG

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More