Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต แลกบินทั่วโลกรับคะแนนเพิ่ม Skywards Miles x2 กับบัตร KTC ที่ Emirates Skywards

แลกบินทั่วโลกรับคะแนนเพิ่ม Skywards Miles x2 กับบัตร KTC ที่ Emirates Skywards

by Golf168team

โปรโมชั่นสุดพิเศษคะแนนแทนไมล์ แลกบินได้ทั่วโลก สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC เมื่อลูกค้าใช้คะแนน KTC FOREVER เป็น Skywards Miles กับบัตร KTC ที่ Emirates Skywards และรับคะแนน x2 กับ Skywards Miles

เคทีซี

“รับคะแนนเพิ่ม x2 กับ Skywards Miles” เมื่อลูกค้าใช้คะแนน KTC FOREVER ไปเป็นคะแนน Skywards Miles ในระหว่างโปรโมชั่น 9 มีนาคม 2563 ถึง 22 มีนาคม 2563 **600 คะแนน KTC FOREVER = 300 Skywards Miles (ปกติได้รับ 150 Skywards Miles)**

หมายเหตุโปรโมชั่น

 • คะแนนเริ่มต้นทุก ๆ 600 คะแนน KTC FOREVER
 • คะแนนสะสมพิเศษสกายวอดส์ไมล์จะถูกนำเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 15 วันทำการหลังจากจบแคมเปญ
 • การแลกเปลี่ยนคะแนน KTC FOREVER เป็นสกายวอร์ดไมล์นั้นจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ
 • ลูกค้าที่เป็นเจ้าของหมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขสมาชิกเอมิเรตส์ สกายวอร์ด ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • การแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นสกายวอร์ดไมล์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของเอมิเรตส์ สกายวอร์ดหากไม่สามารถดำเนินการได้ ทางบริษัทเคทีซีจะโอนคะแนนกลับเข้าบัตรเครดิตที่ทำรายการแลกของลูกค้า
 • การแลกของรางวัลจากสกายวอร์ดไมล์ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทและ / หรือดุลพินิจของเอมิเรตส์ สกายวอร์ดเท่านั้น
  ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.emirates.com/us/english/skywards/about/skywards.aspx

เงื่อนไขและข้อกำหนดบริษัท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมสกายวอร์ดไมล์ ผ่านช่องทาง KTC Mobile, KTC ONLINE หรือ KTC PHONE ของบริษัทกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) ในระหว่างโปรโมชั่นวันที่ 9 มีนาคม 2563 – 22 มีนาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทจะทำการมอบสกายวอร์ดไมล์ เพิ่มฟรี 100% ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ภายใน 7-10 วันทำการหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่นสมาชิกโอนคะแนน KTC FOREVER 9,000 คะแนน ไปเป็นสกายวอร์ดไมล์ ได้ 2,250 สกายวอร์ดไมล์ บริษัทให้เพิ่ม 100% เท่ากับลูกค้าจะได้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสเพิ่ม 2,250 สกายวอร์ดไมล์โอนเข้าบัญชีเอมิเรตส์ สกายวอร์ด ตามเลขหน้าบัตร KTC นั้น ๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบสกายวอร์ดไมล์ ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขบริษัทเท่านั้น
 • ลูกค้า KTC ที่ทำการขอแลก คะแนน KTC FOREVER เป็นสกายวอร์ดไมล์ จะต้องเป็นลูกค้าเอมิเรตส์ สกายวอร์ด หากลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกเอมิเรตส์ สกายวอร์ด สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอมิเรตส์ สกายวอร์ด ได้ที่ https://www.emirates.com/us/english/skywards/about/skywards.aspx
 • เมื่อลูกค้าแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นสกายวอร์ดไมล์แล้ว ไมล์สะสมที่แลกไปนั้นไม่สามารถแลกกลับมาเป็นคะแนน KTC FOREVER ได้อีก และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดศึกษาข้อมูลคะแนน เพิ่มเติมได้ที่ ktc.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

Emirates-Skywards-Miles

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ ประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือลูกค้ามีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากที่บริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทมิได้กำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • ทางบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ถึง 22 มีนาคม 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More