Home บัตรเครดิตธนาคารธนชาติ Thanachart Credit Card บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus – ธนาคารธนชาต

บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus – ธนาคารธนชาต

by 168DigitalGroup

บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus - ธนาคารธนชาตบัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus – ธนาคารธนชาต ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดทุกตู้ ATM ทั่วโลก ไม่ว่าจะ ถอน ผ่อน โอน ผ่านบัตร สินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus คุณสามารถโอนเงินก้อนเข้าบัญชีสามารถผ่อนชำระหรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ และเลือกชำระเงินอย่างสะดวกสบายด้วยดอกเบี้ย 0% จากร้านค้าที่หลากหลาย

รายละเอียดบัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus

ชื่อบัตรบัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus
สถาบันการเงินธนาคารธนชาต
ประเภทบัตรกดเงินสด
วัถุประสงค์สินเชื่ออเนกประสงค์
จุดเด่น
 •  ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดทุกตู้ ATM ทั่วโลก ไม่ว่าจะ ถอน ผ่อน โอน ผ่านบัตร สินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
 • โอนเงินก้อนเข้าบัญชีสามารถผ่อนชำระหรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ และเลือกชำระเงินอย่างสะดวกสบายด้วยดอกเบี้ย 0% จากร้านค้าที่หลากหลาย
ลักษณะหลักประกันไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกันn/a
วงเงินกู้
 1. 5.0 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกินนี้
 2. กู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 4. วงเงินกู้ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารจากคุณสมบัติและเงื่อนไขของลูกค้า
ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ผู้กู้จำนวนเงินกู้ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ทุกประเภททุกจำนวนไม่มากกว่า 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 28% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถือบัตร) อัตราดอกเบี้ยจะลดลง 1% ทุกปีเมื่อทำการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากตู้ ATM ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ชำระเงินขั้นต่ำของการเรียกเก็บเงินอย่างน้อย 12 รอบการเรียกเก็บเงิน โดยไม่ผิดนัดชำระ
 2. มีการเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินเครดิตภายใน 12 รอบบัญชี (ยอดเงินนั้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
 4. ไม่มีเคยมีการระบุยอดคงค้างชำระของบัญชีในช่อง “ยอดค้างชำระเกินกำหนด”
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
 1. อัตราดอกเบี้ยนั้นไม่คงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฐานเงินเดือนและอาชีพของผู้กู้เอง
 2. ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
 3. อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี)
 4. อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
 5. ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
 6. หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที
ดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกิน 28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้รบกวนสอบถามผู้ให้บริการ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนไม่มี
ค่าการทวงหนี้100 บาท/รอบบัญชี
ค่าอากรแสตมป์รบกวนสอบถามผู้ให้บริการ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
 1. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
 2. มีค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ใบ เมื่อ เกิดกรณีบัตรหายต้องทำบัตรใหม่/ชำรุด
 3. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาทต่อครั้ง
 4. ค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวดสำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไปคือ 50 บาทต่อครั้ง

การชำระคืนเงินกู้

ยอดชำระขั้นต่ำชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างหรือขั้นต่ำ 500 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
สิทธิชำระเกินค่างวดรบกวนสอบถามผู้ให้บริการ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนดรบกวนสอบถามผู้ให้บริการ

สิทธิ์ผู้สมัคร

 • ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติผู้สมัคร พนักงานประจำ อายุ 20 – 60 ปี

 1. รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
 2. พนักงานประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. สัญชาติไทยเท่านั้น
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร เจ้าของกิจการ อายุ 20 – 70 ปี

 1. รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 2. ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. สัญชาติไทยเท่านั้น
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคาร

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More