Home บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย TMB Credit Card บัตรเครดิต TMB Absolute Visa Signature – ธนาคารทหารไทย

บัตรเครดิต TMB Absolute Visa Signature – ธนาคารทหารไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์ TMB Absolute Visa Signature -ธนาคารทหารไทยบัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์ TMB Absolute Visa Signature -ธนาคารทหารไทย เมื่อรูดเงินผ่านบัตรที่ต่างประเทศ เรทค่าเงินเท่ากับร้านแลกเงินเรทคะแนนพิเศษ 2.5 TMB Reward Plus = 1 ROP ฟรีไปเลยสำหรับค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% รับไปอีกกับห้องรับรองในสนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก (LoungeKey) ฟรี 2 ครั้งต่อปี
บัตรเครดิต TMB Absolute Visa Signature - ธนาคารทหารไทย 2

ชื่อบัตรเครดิต/เดบิต บัตรเครดิตทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่าซิกเนเจอร์
สถาบันทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
ประเภทบัตร ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตรวีซ่า
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป,ผู้รักการคืนเงิน,ผู้รักการท่องเที่ยว-ชอบเดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
 • เมื่อรูดเงินผ่านบัตรที่ต่างประเทศ เรทค่าเงินเท่ากับร้านแลกเงินเรทคะแนนพิเศษ 2.5 TMB Reward Plus = 1 ROP
 • ฟรีไปเลยสำหรับค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5%
 • ฟรีห้องรับรองในสนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก (LoungeKey) 2 ครั้งต่อปี

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาปลอดภัย 50 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน 100 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 1. เมื่อรูดเงินผ่านบัตรที่ต่างประเทศ เรทค่าเงินเท่ากับร้านแลกเงินเรทคะแนนพิเศษ 2.5 TMB Reward Plus = 1 ROP
 2. ฟรีไปเลยสำหรับค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5%
 3. ฟรีห้องรับรองในสนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก (LoungeKey) 2 ครั้งต่อปี
 4. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 10 บาทเท่ากับ 1 คะแนน (ยกเว้นยอดจากการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุนจ่ายผ่านทางช่องทาง online ทุก 10 เท่ากับ 2 คะแนน )
 5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Visa Concierge กรณีเกิดปัญหาในขณะเดินทางไปต่างประเทศ
 6. วงเงินคุ้มครองประกันการเดินทางสูงสุด 16 ล้านบาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทางหรือแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต
 7. แบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 3 เดือน จาก บริการ TMB So GoooD ผ่อนได้ทุกอย่าง หรือเลือกผ่อนตั้งแต่ 6 เดือนหรือ 10 เดือนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป)
 8. เบิกเงินสดล่วงหน้าได้ 100% ขอวงวเงินบัตรเครดิต
 9. ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น แค่แตะ กับ VISA payWave ก็จ่ายได้
 10. SMS Alert คอยแจ้งยอดเงินที่ใช้ในการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกครั้ง (ขั้นต่ำ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป)
คะแนนสะสม 10 บาทต่อ 1 คะแนนหรือ 10 บาท = 2 คะแนนสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
อายุคะแนนสะสม n/a
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรี
บัตรเสริม ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ต้องเสียค่าใช้จ่าย (4,000 บาท/บัตร/ปี (ฟรี 2 ปีแรก))
บัตรเสริม ต้องเสียค่าใช้จ่าย (4,000 บาท/บัตร/ปี (ฟรี 2 ปีแรก))
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก 20 – 65 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

 • พนักงานประจำจะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการจะต้องดำเนินการ 2 ปีขึ้นไปและมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ถือบัตรที่มีสัญชาติต่างชาติต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 200,000 บาทและมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือลูกค้า TMB Wealth Banking

เอกสารการสมัครบัตรหลัก:กรณีพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 1. เนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
 2. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
 3. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

เอกสารการสมัครบัตรหลัก:กรณีเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

เอกสารการสมัครบัตรบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประชาชน

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More