Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Credit Card [BBL] บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card)

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card)

by Golf168team

สัมผัสพลังแห่งการใช้จ่ายอีกระดับ ที่จะให้คุณรับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อประสบการณ์ความสุขที่พิเศษสุดสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ สิทธิประโยชน์ที่ครบทุกความต้องการ เดินทางด้วยสายการบินชั้นนำระดับโลก และยังมีคำปรึกษา 24 ชั่วโมง ทำให้คุณอุ่นใจได้ทุกชั่วโมง

บัตรเครดิตกรุงเทพแพลทินัม

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card)
สถาบันทางการเงิน ธนาคาร กรุงเทพ
ประเภทบัตร ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร Visa Card (Platinum)
เหมาะสำหรับ ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบรถ-ใช้รถ, ผู้ที่ชอบกีฬา-ออกกำลังกาย
สิทธิพิเศษระดับแพลทินัม
 • รับคะแนนสะสมเพื่อแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ หรือของกำนัลอื่นๆ
 • ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับความช่วยเหลือพิเศษ
 • รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ
 • บริการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
 • บริการติดต่อประสานงานซ่อมแซมเบ็ดเตล็ดภายในที่พักอาศัย เช่น การจัดหาช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ และช่างกุญแจ เพื่อดูแลและแก้ปัญหาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลในการประสานงานบริการต่างๆ เช่น การจองสนามกอล์ฟ การจองรถเช่าโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิพิเศษวีซ่า

 • สิทธิพิเศษทั่วโลกจากวีซ่า แพลทินัม พริวิเลจเจส สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ
 • เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าแพลทินัม ที่ให้คุณเต็มอิ่มกับสิทธิพิเศษในแบบที่ต้องการ ทั้งส่วนลดค่ากรีนฟี และบริการแพ็ก
 • เกจกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลกที่ร่วมรายการ และอีกหลากหลายสิทธิพิเศษที่แสนประทับใจจากวีซ่า

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้ 5 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
คะแนนสะสม

รับคะแนนสะสม

 • ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ

สะสมไมล์เดินทาง

 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา
 • 2 คะแนนต่อ 1 ROP Mile จากการบินไทย
 • 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
 • 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
อายุคะแนนสะสม n/a
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท/ บัตร)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป พนักงานประจำ พนักงานบริษัท ข้าราชการ
รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้มาจาก เงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม และบัตรเครดิตแพลทินัมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
 • สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท
 • สัมผัสพลังแห่งการใช้จ่ายอีกระดับ ที่จะให้คุณรับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อประสบการณ์ความสุขที่พิเศษสุดสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ สิทธิประโยชน์ที่ครบทุกความต้องการ เดินทางด้วยสายการบินชั้นนำระดับโลก และยังมีคำปรึกษา 24 ชั่วโมง ทำให้คุณอุ่นใจได้ทุกชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ (66) 0 2645 5555
เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More