Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Credit Card [BBL] บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี เเพลทินัม บัตรเดียว เที่ยวฟิน บินสบาย

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี เเพลทินัม บัตรเดียว เที่ยวฟิน บินสบาย

by Golf168team

บัตรเครดิตกรุงเทพ สวัสดี เเพลทินัม ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเที่ยวฟินกับส่วนลดที่พักจากทั่วทุกมุมโลก บัตรเครดิตสำหรับคนชอบเที่ยว รวมสิทธิประโยนช์ด้านการท่องเที่ยวมาไว้ให้คุณอย่างครบครัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณได้หาประสบการณืใหม่จากการท่องเที่ยวทุกมุมโลก บัตรนี้บัตรเดียวสมัตรเลย บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Credit Card และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรรับคะแนนสะสมทันที ทุกๆ 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี - บัตรเครดิตแพลทินัม

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันทางการเงิน ธนาคาร กรุงเทพ
ประเภทบัตร ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร MasterCard (Platinum)
เหมาะสำหรับ ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
 • เที่ยวฟิน…กับส่วนลดที่พักกว่า 1.2 ล้านแห่งทั่วโลก
 • บินสบาย…กับบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางในประเทศ ราคา 499 บาท/เที่ยวบิน กับสายการบินแอร์เอเซีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ และส่วนลด 5% ค่าบัตรโดยสารจากสายการบินชั้นนำ
 • ใช้บัตรเพลินๆ ก็ได้เที่ยวฟรี รับสิทธิ์เที่ยวฟรีกับแพ็กเกจท่องเที่ยวกระบี่ แพ็กเกจท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ แพ็กเกจท่องเที่ยวมัลดีฟส์
 • ช้อปปุ๊ป ได้บุญปั๊บ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 100 บาท ที่เว็บ www.sawadee.com ทาง บมจ.เว็บ สวัสดี จะบริจาคสมทบให้แก่โครงการคืนคุณแผ่นดิน 1 บาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด 2 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
คะแนนสะสม 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท
อายุคะแนนสะสม n/a
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก มีค่าใช้จ่าย (1,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรหลัก 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรเสริม 3,000 บาท
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป พนักงานประจำ พนักงานบริษัท ข้าราชการ
รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี เเพลทินัม บัตรเดียว เที่ยวฟิน บินสบาย 2

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญเอกสารการสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ

 • ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
 • สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อ บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี - บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัตรหลักรายใหม่ และบัตรเสริมใบที่ 1 ที่สมัครและได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น หากลูกค้าเคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน ลูกค้าจะต้องทำการยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายเฉพาะ ที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ และจะคำนวณตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้นๆ โดยคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมแยกกัน ซึ่งแต่ละบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อบัตร ภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • ธนาคารคำนวณตามรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าและสถานบริการเท่านั้น โดยการคำนวณจะไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ภาษี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รวมถึงรายการแบ่งชำระ Be Smart และรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่าย สะสมครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ การรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก 1 ใบ/ท่าน ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตที่คงสถานะ การเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ และมีสถานะบัตรเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระเงิน และไม่ผิดเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนของกำนัล หากตรวจพบว่าลูกค้าที่ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีของกำนัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต บริการ จำหน่าย หรือจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสีย เสียหาย หรือเหตุอื่นอันใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือการให้บริการนั้นๆ
 • เงื่อนไขโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

SawadeeCard2บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี - บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี

สิทธิประโยชน์จากธนาคารกรุงเทพ

 • รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท
 • สะสม ไมล์เดินทาง
 • สามารถแลกคะแนนสะสม เป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ
 • การบินไทย (Royal Orchid Plus) ทุก 2 คะแนนสะสม สามารถแลกเป็น 1 ไมล์เดินทางจากการบินไทย เพียงคุณมีคะแนนสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป
 • บางกอกแอร์เวย์ส (FlyerBonus) คะแนนสะสม 1,500 คะแนน สามารถแลกไมล์เดินทางจากบางกอกแอร์เวย์สได้ 500 FlyerBonus
 • แอร์เอเชีย (BIG Point) คะแนนสะสม 1 คะแนน สามารถแลกไมล์เดินทางจากแอร์เอเชียได้ 1 BIG Point โดยอัตราการแลกคะแนนสะสมขั้นต่ำ ทุก 1,000 คะแนน

bannerbbl-SawadeeCard2บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี - บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

 • อุ่นใจกับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000
 • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด บริการสอบถามเส้นทาง ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ประสานงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน หรือรถยกลาก
 • บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล ประสานงานเชิญแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน
 • บริการเลขาส่วนตัวผู้ช่วยชั้นเลิศที่คอยให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการจองรถลีมูซีน จองรถเช่า จองภัตตาคาร สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ จองเที่ยวบิน และตรวจสอบตารางเที่ยวบิน จองบัตรชมภาพยนตร์ จองบัตรชมคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ ประสานงานจัดส่งดอกไม้เพื่อคนพิเศษและโอกาสพิเศษของคุณ
 • บริการให้คำแนะนำการเดินทางบริการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้วันหยุดของคุณราบรื่นและน่าจดจำ เช่น การทำวีซ่า ให้ความช่วยเหลือเมื่อหนังสือเดินทางหรือสัมภาระสูญหาย หรือกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ฯลฯ รวมถึงบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางทั่วประเทศไทย
 • บริการช่วยเหลือภายในที่พักอาศัยให้ความช่วยเหลือ ประสานงานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการประสานงานการซ่อมประปาและเครื่องสุขภัณฑ์ หรือติดต่อช่างกุญแจ เป็นต้น
 • หมายเหตุ: การรับบริการที่ต่อเนื่องกับการให้ข้อมูลหรือประสานงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

 • รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสาร ในยานพาหนะสาธารณะสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดาโดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง
 • หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรเดียว เที่ยวสบาย แบบฟินๆ ทั้งที่ พัก สถานที่ท่องเที่ยวทั้วโลก เลือกได้ตามใจ รับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตกรุงเทพ หรือ ติดต่อบริการบัวหลวงโทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง บริการสมาชิกบัตร สำหรับบัตรธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0 2638 4000.

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More