Home บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์ Citibank Credit Card ประเทศไทย บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ (CITI ROYAL ORCHID PLUS PREFERRED)

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ (CITI ROYAL ORCHID PLUS PREFERRED)

by Golf168team

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ (CITI ROYAL ORCHID PLUS PREFERRED) เต็มไปด้วยสิทธิพิเศษมากมายสามารถปักหมุดท่องเที่ยวได้ตามสถานที่ทั่วโลกเพียงแค่  เตรียมบินกับบัตรเครดิต ทั้งการช้อปปิ้ง เลือกรับประทานอาหาร ฟินๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักในการเดินทางและนักช้อปปิ้ง ความคุ้มจากบัตร CITI ROYAL ORCHID PLUS PREFERRED ทุกๆ การใช้จ่าย 5 บาท = 1 ไมล์ รับ 1 ไมล์สะสม พิเศษสุด เมื่อใช้จ่ายในรอบปีครบ 1 ล้านบาทรับคะแนนสูงสุด 25,000 ตะแนน และยังมีความสุดพิเศษคือมีรถลีมูซีนและห้องพักรับรองสุดวิเศษ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไข

CITI ROYAL ORCHID PLUS PREFERRED
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ (CITI ROYAL ORCHID PLUS PREFERRED) 2

ข้อมูลบัตรเครดิต

ชื่อบัตรเครดิตบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
สถาบันการเงินธนาคาร ซิตี้แบงก์
ประเภทบัตรประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (สายการบินไทย), บัตร Visa Card
เหมาะสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยว และ นักช้อป นักทานอาหาร
วงเงินและดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่น้อยกว่า 200 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน100 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร

 • 15 บาท = 1 ไมล์ รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับทุกๆ การใช้จ่าย 15 บาทในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และทุกๆ 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • 25,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด พิเศษประจำปี เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรฯ ในปีถัดไป
 • อัพเกรดสู่สถานภาพบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เร็วกว่าใคร เมื่อคุณมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ  และ มีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ หรือ เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ ตามที่กำหนด
 • บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อแสดงบัตรเครดิตและ boarding pass ของการบินไทย เส้นทางระหว่างประเทศ
 • บริการ ลีมูซีน สนามบินจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงบ้าน) 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน และรับส่วนลด 50% ในการรับบริการ 2 ครั้งถัดไปในปีปฏิทินนั้นๆ
 • บริการ Meet & Assist ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเดินทางด้วยการบินไทย เส้นทางระหว่างประเทศ พร้อมนำผู้ติดตามเข้ารับบริการได้สูงสุด 4 ท่าน
คะแนนสะสม15 บาท/ 1 ไมล์สะสม สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และทุกๆ 20 บาท รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลักฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก 5,000 บาท ปีถัดไป 10,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด)
บัตรเสริมฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครบุคคลทั่วไป
อายุบัตรหลัก 20 – 65 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี
รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารการสมัคร

สำหรับคนไทย
พนักงานบริษัท
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 4. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ
พนักงานบริษัท

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 2. หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 3. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 3. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ทางออนไลน์

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 มกราคม. – 30 มิถุนายน 63
 • สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท สำหรับปีแรก + VAT 7% (350 บาท) (ชำระเต็มจำนวน)
 • ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตร ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าติดตามทวงถามหนี้
 • ลูกค้ารับไมล์สะสมเพิ่ม 10,000 ไมล์ เมื่อลูกค้าทำการสมัครบัตรเครดิตใหม่ และซื้อบัตรโดยสารการบินไทยสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยนับเฉพาะซื้อบัตรโดยสารการบินไทยเที่ยวบินแรกที่สมาชิกบัตรหลักเดินทางเองภายใน 12 เดือน หลังจากบัตรอนุมัติเท่านั้น ไม่รวมบัตรโดยสารชั้น L/G/V/W, บัตรโดยสารในเครือ Star Alliance, บัตรโดยสารไทยสมายล์
 • ไมล์สะสม 10,000 ไมล์ จะถูกส่งให้ลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากไฟลท์ของสมาชิกบัตรเครดิต
 • การมอบไมล์สะสม 10,000 ไมล์ จะมอบให้กับลูกค้าที่ไม่เคยได้รับไมล์สะสมในโปรแกรมนี้มาก่อน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบไมล์สะสมเข้าบัญชีสำหรับลูกค้าที่ทำการสมัครบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเข้าบัญชีหลักให้ท่านภายใน 4-8 สัปดาห์หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

รายละเอียดที่นำเสนอเป็นข้อมูลพื้นฐาน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขและรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ สามารถติดต่อธุรกรรมต่างๆ ของ Citibank Credit Card หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ บัตรเครดิต รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ผ่านระบบ Citibank Contact Center โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More