Home น่ารู้บัตรเครดิต 10 อันดับวงเงินบัตรเครดิต แต่ละธนาคารสูงจริงจริ๊ง

10 อันดับวงเงินบัตรเครดิต แต่ละธนาคารสูงจริงจริ๊ง

by Golf168team

หัวข้อเด่นในเรื่องนี้

การสมัครบัตรเครดิตนั้นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการได้รับอนุมัติวงเงินให้สูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะได้รับอนุมัติ วงเงิน บัตรเครดิต ที่จะได้ยอดสูงนั้นขึ้นอยู่กับรายได้หลักของเรา รายได้ในฐานเงินเดือนของผู้สมัครนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

 •  เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 29,999 บาท / เดือน ได้รับอนุมัติวงเงิน 1.5 เท่าของรายได้
 •  เงินเดือนระหว่าง 30,000 – 49,999 บาท / เดือน ได้รับอนุมัติวงเงิน 3 เท่าของรายได้
 • เงินเดือนระหว่าง 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป ได้รับอนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่จะได้รับอนุมัติ วงเงิน บัตรเครดิต สูงนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ ถ้าคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ บัตรเครดิตที่ให้วงเงินสูงนั้นมีหลายบัตรหลายสถาบันการเงินมาก มาดูกันดีกว่าว่า 10 บัตรเครดิตใดบ้างที่ให้วงเงินสูง และ ถ้าอยากจะสมัครคุณสมบัตินั้นเหมาะสมกับบัตรเครดิตใดมากที่สุด

1. บัตรเครดิต TMB So Fast

TMB So Fast

สิทธิประโยชน์

 • สมาชิกบัตร รับ 1 คะแนนสะสมที่เอ็มบี รีวอร์ด พลัส จากทุกการใช้จ่าย 10 บาท สามารถรับสูงสุด 20,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
 • สมาชิกสามารถแบ่งจ่าย TMB So GooD 0% 3 เดือน สามารถแบ่งจ่ายยอดรูดจากการใช้บัตรตั้งแต 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้ถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วน VISA payWave
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 2 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

บัตรหลัก

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

บัตรเสริม

 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

2. บัตรเครดิต KTC Visa Platinum

KTC Visa Platinum

สิทธิประโยชน์

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • บริการผู้ช่วย 24 ชั่วโมง
 • ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อน 0.80%
 • ผ่อนชำระง่าย ชำระสินค้า/บริการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ มอบความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัตร
 • ประกันการเดินทาง อุบัติเหตุการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญหายและเสียหายสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ต้องใช้บัตรกับยานพาหนะสาธารณะ
 • ถอนเงินสดได้ 100% ถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เงินเต็มวงเงิน หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน
 • รับคะแนนสะสมง่ายๆ ทุก 25 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน  KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ
 • สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายไม่สะดุด เมื่อซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือ กาแฟระหว่างการเดินทาง สามารถจ่ายบัตรได้เลย ที่  Fitbit Pay และ Garmin Pay
 • ช้อปได้ไม่มีลิมิตด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่านบริการ KTC Samsung Pay
 • แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย Visa Contactless

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

3. บัตรเครดิตธนชาต Diamond MasterCard Platinum / VISA Platinum

 Diamond MasterCard Platinum VISA Platinum

สิทธิประโยชน์

 • สมาชิกรับเครดิตเงินคืน 3.5% เมื่อทำการเติมน้ำมัน ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก
 • สมาชิกรับคะแนน T-Reward สูงสุด 4 เท่า มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน
 • 4 เท่า ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • 3 เท่า ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
 • 2 เท่า ใช้จ่ายในร้านอาหาร
 • สมาชิกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางต่างประเทศ 3 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
 • สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 20,000 บาท
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
 • คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเสริม
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

บัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

4.บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน

บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน

สิทธิประโยชน์

 • สมาชิกบัตรสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการฟิตเนส โยคะ และมวยไทย (ABSOLUTE YOU, Fitfac Muaythai Academy, Jetts 24 Hours Fitness, WE Fitness, Yoga & Me)
 • สมาชิกบัตรรับสิทธิ์ซื้อ1 แถม 1 เล่นโบว์ลิ่ง 1 เกม แถม 1 เกม ที่  Blu-O Rhythm & Bowl ทุกสาขา
 • สมาชิกบัตรรับส่วนลดสูงสุด 10% ที่ REV RUNNR, Champion และ Teva (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 • สมาชิกรับส่วนลด 5% ที่ Ari Football Concept Store และ Ari Running Concept Store  (ยกเว้นสาขา outlet)
 • สมาชิกบัตรรับส่วนลด 30% ณ ABSOLUTE YOU
 • รับเพิ่ม 1 เดือน (เมื่อสมัครสมาชิกฟิตเนส ณ ABSOLUTE YOU 1 ปี)
 • สมาชิกบัตรรับส่วนลด 10% – 30% ณ WE Fitness
 • สมาชิกบัตรรับส่วนลด 10%  ณ Virgin Active Fitness Clubs
 • สมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 10%  ค่าเช่าสนาม 10% ณ Soccer Pro, Crystal Football Club และ B-Pro ทุกสาขา
 • สมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 5% เมื่อจองสนามกอล์ฟผ่านทางเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน golfdigg
 • บริการห้องพักรับรองอิออน (AEON Lounge)
 • สมาชิกบัตรรับสิทธิพิเศษเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท /รอบบัญชี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 20,000 บาท / เดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ

เอกสารประกอบสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
 • เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

5.บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

สิทธิประโยชน์

 • ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับ 1 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
 • ห้องพักรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้ง ต่อ ปีปฏิทิน Royal Silk Lounge
 • ฟรีรถลีมูซีน
 • สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้
 • รับส่วนลดร้านอาหารกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก
 • สามารถเปลี่ยนยอดรายการใช้จ่ายเป็นรายการแบ่งชำระรายเดือนได้
 • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก 4,000 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อใช้จ่ายครบ 300,000 บาทต่อปี (ภายใน 12 รอบบัญชี)

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

คนไทย

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 30,000 บ./เดือน
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดและ สำเนาบัญชีส่วนตัว

ชาวต่างชาติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัญชีส่วนตัว

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

6.บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

ยูโอบี พรีเฟอร์

สิทธิประโยชน์

 • ยอดใช้จ่ายยที่ใช้ผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ ทุก 15 บาท รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus เท่ากับ 1 คะแนน
 • สมาชิกรับคะแนน  The 1 เพิ่ม 3 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Central ทุกสาขา, Zen, Robinson,  Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, Tops superkoom, Tops daily, Muji, Marks & Spencer และ FamilyMart
 • สมาชิกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Cafe Amazon, Dean & Deluca, True Coffee เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ( โปรดตรวจสอบ  ณ สาขาที่ใช้บริการ) และ การชำระค่าบริการผ่าน  Application Grab
 • สามชิกรับเครดิตเงินคืน 15% และ รับส่วนลด 10% สำหรับยอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไป ที่ โอ บอง แปง
 • สมาชิกรับเครดิตเงินคืน 15% และ รับฟรี Original Glazed 2 ชิ้นเมื่อซื้อโดนัทรสชาติใดก็ได้ 1 โหล ที่ Krispy Kreme
 • สมาชิกรับบสิทธิ์ PREFERRED WOW 1 Point เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ในหมวดร้านอาหารตั้งแต่ 700 บาท ขึ้นไป ใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส เพียง 1 คะแนน แลกรับเมนูที่ร่วมรายการ
 • ประกันภัยการเดินทาง / บริการเลขาส่วนตัว /บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม : 15 – 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ : 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

7. บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

สิทธิประโยชน์

 • ทุกการใช้จ่าย 15 บาทในร้านอาหาร ท่องเที่ยว หรือใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รับ 1 ไมล์สะสม และทุก 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายอื่น
 • เมื่อสมาชิกใช้จ่ายครบ 1 ล้านบาท ภายในรอบ 1 ปี รับ 25,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
 • อัพเกรดสู่สถานะบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เร็วกว่าใคร เมื่อคุณมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ  และ มีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์  หรือ เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ
 • สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้
 • รับส่วนลดร้านอาหารกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก
 • สามารถเปลี่ยนยอดรายการใช้จ่ายเป็นรายการแบ่งชำระรายเดือนได้
 • ทุก 4,000 คะแนน = ส่วนลด 1,000 บาท แลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็นส่วนลดซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ไทยสมายล์ ทัวร์เอื้องหลวง และไทยช็อป

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

คนไทย

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 50,000 บ./เดือน
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด สำเนาบัญชีส่วนตัว

ชาวต่างชาติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 80,000 บาทขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัญชีส่วนตัว

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

8. บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แพลทินัม

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แพลทินัม

สิทธิประโยชน์

 • สำหรับผู้ที่สมัครบัตรใหม่รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท  อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 ส.ค. 63
 • สมาชกบัตร รับคะแนน X2 ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีขั้นต่ำ
 • สมาชิกสามารถแบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic
 • บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัม 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทย*
 • บริการ Airport Lounge ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, รวมทั้ง เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย**
 • บริการ JCB Plaza Lounge ใน 9 เมืองทั่วโลก*
 • สบายใจทุกการเดินทาง เพราะมีประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางสูงสุด 8,000,000 บาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย
 • รายได้15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
 • รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 6 เดือน

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย
 • รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
 • รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
 • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 • ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เจ้าของกิจการ

 • กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
 • เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

 • เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล

 • เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

ผู้มีเงินออม

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ

 • เอกสารแสดงตัวตน

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

9.บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์

เทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์

สิทธิประโยชน์

 • เมื่อใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และช้อปที่ออนไลน์ และทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์ คู่กับคลับการ์ด รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 3.5%
 • สามารถรูดก่อนและผ่อนได้ทีหลัง จัดให้ผ่อนได้ 0% นาน 3 เดือน ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ ผ่าน U CHOOSE
 • เมื่อทำการเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ไม่มีการกำหนดชำระขั้นต่ำ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องแลกคะแนน สามารถรับเครดิตเงินคืนทันที สูงสุดถึง 3% ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • เมื่อใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลก ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ วีซ่า เช่น รายการใช้จ่ายปกติ รายการชำระเบี้ยประกันชีวิต รายการหักบัญชีอัตโนมัติ รายการซื้อสินค้าออนไลน์ และ รายการใช้จ่ายต่างประเทศ รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 0.5%
 • สามารถผ่อนชำระประกันรถยนต์ชั้นนำและสุขภาพที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • ผ่อนชำระสินค้า ต่อเดือน นาน 6 เดือน เฉพาะสินค้าราคาตั้งแต่ 4,500 บาท ขึ้นไป และดอกเบี้ย  0% ต่อเดือน นาน 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป เป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ
 • เมื่อเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรและครอบครัว
 • บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่พักอาศัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานบริษัท

 • บุคคลธรรมดาอายุ 20 – 65 ปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
 •   30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
 •   15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

 • เจ้าของกิจการอายุ 20 – 65 ปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียน
 •    ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
 •    ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือนและอายุงาน (เฉพาะพนักงานบริษัท)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

สำหรับบัตรเสริม

 • แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม และบัตรหลัก

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

10.บัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก กสิกร

 มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก กสิกร

สิทธิประโยชน์

 • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • รับคะแนนสะสมสิทธิพิเศษมากมาย และ มียอดค่าใช้จ่ายย 25 บาท รับ 1 ตะแนน สามารถเลือกรางวัลได้ตามใจคุณ
 • บริการ K-mAlert ปลอดภัย เมื่อรูดรู้ผ่าน SMS ทันที
 • บริการ K-eMail Statement ไม่ต้องรอไปรษณีย์ สามารถรับใยแจ้งยอดหนี้ไม่ต้องผ่านเครดิตทันที
 • บริการ KBank Smart Bill Pay จัดการบิลค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย
 • บริการสำหรับซื้อสินค้าทางออนไลน์ ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไร้กังวล ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งเอง

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 3,000,000บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน
 • มีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
 • รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • มีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบสมัคร

 • ใบสมัครบัตรเครดิต และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 ในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 ในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้สมัครเป็นผู้มีรายได้ประจำ

 • ต้นฉบับ/สำเนาสลิป หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก. จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีหลักของกิจการ)
 • กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชี
 • กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อบริษัท และต้องแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More