Home น่ารู้บัตรเครดิต 3 ขั้นตอนที่ต้องรู้ เมื่อทำการขอ สินเชื่อรถยนต์

3 ขั้นตอนที่ต้องรู้ เมื่อทำการขอ สินเชื่อรถยนต์

by Golf168team

การขอ สินเชื่อรถยนต์ นั้นอับดับที่ต้องมีคือต้องมีอาชีพหลักและมีรายได้ประจำในการทพการขอสินเชื่อ เพราะราคารถยนต์ค่อนขางที่จะสูงมาก และต้องทำการอ่านรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ จากธนาคารที่กำลังจะทำการขอสินเชื่อรถยนต์นั้นให้เข้าใจ หรือทำการสอบถามข้อมูลจากธนาคารต่างๆมานำข้อมูลมาเปรียบเทียบ ความคุ้มค่า อัตราดอกเบี้ย และประโยชน์หลายๆ ด้านที่เราจะได้รับ

3ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถยนต์

ขอสินเชื่อรถยนต์ต้องทำอย่างไร กับ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ต้องทำการแจ้ง ชื่อ รุ่น ปี ของรถยนต์ที่เราต้องการทำการซื้อหรือขอสินเชื่อ เราจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินประเมินราคายอดจัดวงเงินนการทำการขอสินเชื่อ ลูกค้าทำการตกลงจะจัดสินเชื่อรวมเอกสารของผู้ค้ำเพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ
  2. เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะนัดเซ็นสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ ส่งเอกสารต่างๆ เจ้าหน้าที่จะทำการ ถ่ายรูปรถ ขูดเลขเครื่องรถยนต์ ขูดเลขตัวถังรถยนต์ เพื่อใช้ประกอบทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ผลอนุมัติจะทราบประมาณ 2 – 5 วันทำการ
  3. เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินจะทำการแจ้งผลของการพิจารณาเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์ เพื่อขอเล่มทะเบียนเล่มจริงจากสำนักงานขนส่งจากพื้นที่นั้นๆ จากนั้น บริษัทไฟแนนซ์จะทำการจ่ายเงินให้กับลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องทำการโอนผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัทไฟแนนซ์ และทำการระบุชื่อผู้ครอบครองในเล่มทะเบียนตัวจริง

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 3 ขั้นตอน การขอ สินเชื่อรถยนต์ เป็น 3 ขั้นตอนที่สรุปมาให้แล้วว่าควรจะดำเนินการอย่างไรเมื่อจะทำการเช่าซื้อรถยนต์ แต่อย่างไรก็ดีรถยนต์นั้นมีราคาสูงการคิดและตัดสินใจควรคิดพิจารณาให้ดีบวกกับรายได้ต่อเดือนที่ได้มาพอที่จะจ่ายค่างวดหรือไม่

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณที่มาข้อมูล : www.masii.co.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More