Home น่ารู้บัตรเครดิต 7 สินเชื่อ รถมือสองที่อนุมัติวงเงินสูง สำหรับคนที่ต้องการใช้รถ

7 สินเชื่อ รถมือสองที่อนุมัติวงเงินสูง สำหรับคนที่ต้องการใช้รถ

by Golf168team

หัวข้อเด่นในเรื่องนี้

คนที่กำลังมองหารถมือสองมาขับ 3 สินเชื่อ รถมือสอง จาก 7 ธนาคารนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเพราะสามารถให้วงเงินสูงถึง 95% – 110% สำหรับคนที่ต้องการหารถมือสองสภาพดีๆ สวยมาใช้งาน หรือมาขับใช้ในชีวิตประจำวัน แถมยังสามารถผ่อนได้นานถึง 84 งวดอีกด้วย และอัตราดอกเบี้ยก้ถูกเช่นกัน เรียกได้ว่าน่าซื้อและน่าลองสำหรับคนที่ติ้งการซื้อรถยนต์มือสอง

1. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถเก่า รถมือสอง, รถบ้าน, รถเต้นท์ และรถซื้อขายกันเอง ให้วงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนชำระง่ายๆ นานสูงสุด 72 เดือน
 • ให้วงเงินสำหรับผู้ขอทำสินเชื่อ 95% สำหรับรถยนต์และรถกระทะ
 • อนุมัติผ่านสามารถเลือกผ่อนตามความพึงพอใจ ตั้งแต่ 12 – 72 เดือน

สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ง่ายๆ ทั้ง 9 วิธี

 • ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
 • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS), ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 • ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทาง ทิสโก้ โมบาย แบงก์กิ้ง
 • ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เอ็มเปย์สเตชั่น, ทรูมันนี่, เทสโก้โลตัส
 • ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ขอเช่าซื้อต้องมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ผู้ขอเช่าซื้อต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

2. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อรถบ้าน ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับคนที่ต้องการออกรถยนต์แต่เป็นรถยนต์มือสอง

จุดเด่น

 • วงเงินอนุมัติสูงถึง 100% ของราคาประเมินรถจากธนาคาร
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • สามารถผ่อนได้นนสูงสุด 84 เดือน
 • ไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน
 • ให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยทำการขอสินเชื่อตั้งแต่เรื่องเช่าซื้อจนไปถึงการออกรถยนต์ บริการทำสัญญาถึงบ้าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ. 20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัทจำกัด
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนามโดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 • ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 • ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 • ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit)

3. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองตากธนาคารธนชาต ทำให้คนที่อยากมีรถให้มีจริง เพราะเป็นสินเชื่อที่อนุมัติไว และมีดอกเบี้ยที่ต่ำมากมีบริการให้คำปรึกษาในการตรวจสภาพประเมินราคารถยนต์ การจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขอสินเชื่ออย่างใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อรถยน์โดยเฉพาะ

จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% จากราคาประเมินของธนาคาร
 • ผลอนุมัติเร็ว 1 วัน รู้ผลทันที
 • ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
 • จัดสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกยี่ห้อ รถยนต์ต้องไม่เกิน 15 ปี
 • มีสาขาให้ใช้บริการทั่วประเทศ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (Pay At Post)
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
 • ชำระที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
 • ชำระที่ Big C ทุกสาขา
 • ชำระที่ TOT ทุกสาขา

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

เงื่อนไข

 • ยอดจัดหรือวงเงินเช่าซื้อ ตั้งแต่ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป
 • การทำประกันภัยตามกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 • ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์

4. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถยนต์มือสอง ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อทำให้คุณมีรถยนต์ดั่งใจของคุณ ออกรถได้ง่ายๆ กับสินเชื่อรูปแบบใหม่ ทั้งอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถแบบเบาๆ ไม่ยุ่งยากสะดกวสบาย

จุดเด่น

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถยนต์
 • ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน
 • สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนได้นานถึง 72 เดือน
 • สามารถโอนสิทธิ์ในการเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้

เงื่อนไขการบริการ

 • เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระไม่เกิน 12 ปี
 • รถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะและรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลได้
 • การทำประกันภัยเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามธนาคาร เรียกเก็บจากวงเงินที่อนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรงเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

5. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถยนต์มือสองกสิกร

 • สินเชื่อรถใช้แล้วจากธนาคารกสิกรไทย สามารถเลือกซื้อที่ตรงใจ เลือกเงินดาวน์ที่ต้องการ ดอกเบี้ยถูกอีกด้วย

จุดเด่น

 • เลือกเงินดาวน์ตามต้องการผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน
 • ผ่อนนานสูงสุด 6 ปี
 • ไม่เสียค่าปรับเมื่อทำการปิดบัญชีก่อน พร้อมได้ส่วนลดดอกเบี้ย 50%

ช่องทางการชำระค่างวด

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 • บริการ K PLUS, KLeasing on M​​obile (PAY PLUS) K-Cyber หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 885 (เฉพาะผู้ที่มีบริการ)
 • หักผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, True​

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน​​

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)​
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน จัดตั้งในประเทศไทย​

เอกสารประกอบการพิจารณา

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ 1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด​

6. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ซิตี้แบงก์

สินเชื่อรถยนต์มือสองซิตี้แบงก์

 • วางแผนก่อนรถได้ ให้เงินเหลือใช้แบบสบายๆ ไม่มีเงินก้อนก็สามารถซื้อรถยนต์ได้

จุดเด่น

 • สินเชื่อรถยนต์ที่ให้เลือกได้ว่าต้องการถยนต์มมือหนึ่งหรือรถยนต์มือสอง
 • ดาวน์น้อย ผ่อนได้นาน เงินที่ใช้ไม่บานปลาย
 • บริการให้สินเชื่อถึงบ้าน หากไม่สะดวกเดินทาง
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดรับส่วนลดปิดบัญชี 50%
 • อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว ไม่รอนาน บริการแบบเป็นกันเอง

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ( ย้อนหลัง 6 เดือน )
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ( กรณีเป็นนิติบุคคล )
 • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

7. สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อรถยนต์มือสองธ.เกียรตินาคิน

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจากธนาคารเกียรตินาคิน ได้รถที่ใช้ สัมผัสกับการที่ผ่อนแบบสบายๆ ในราคาที่เบา

จุดเด่น

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 110% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 งวด
 • รู้ผลการพิจารณารวดเร็ว
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยบริการลูกค้า

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • Statement ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ รถมือสอง ที่รวบรวมมาให้ในครั้งนี้เป็นสินเชื่อจากธนาคารที่ให้วงเงินที่สูงมากและยังมีดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ที่อยากออกรถยนต์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารดั่งกล่าว สาขาใกล้บ้านท่าน

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูล : www.tisco.co.th www.krungsri.com www.thanachartbank.co.th www.car.scb/used-car www.kasikornleasing.com www.cityleasing.co.th www.kiatnakin.co.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More