Home น่ารู้บัตรเครดิต เช็ค 3 สิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชนทั่วไป

เช็ค 3 สิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชนทั่วไป

by Golf168team

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเดินทาง การเข้าพักโรงแรม หรือแม้แต่การใช้จ่ายในระหว่างการท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจที่กำลังซบเซาจากพิษของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กลับมาดีและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเริ่มลงทะเบียน เวลา 06.00 – 21.00 น. บางท่านก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว แต่เราก็ต้องมาเช็คสิทธิกับโครงนี้ว่าประชาชนได้อะไรบ้างจากโครงนี้

3 สิทธิ์ ที่ประชาชนทั่วไปได้เมื่อทำการลงทะเบียนโครงการเราไปเที่ยวกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

รายละเอียดโครงการ

รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักโรงแรม

ที่พักและโรงแรม

 • รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าที่พักค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อทำการจองที่พักเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกการจองได้หรือทำการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

ที่พักและอาหาร

 • รัฐบาลสนับสนุนคูปองอาหาร / ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาท ต่อห้อง ต่อคืน สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อผู้ลงทะเบียนทำการเช็คอิน โรงแรมสำเร็จ
 • คูปองอาหาร / ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็คอิน โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็คเอาท์
 • คูปองอาหาร / ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวร่วมโครงการ ประชาชนจะต้องทำการจ่าย 60% และรัฐบาลจะช่วยจ่ายอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน

 • สำหรับประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสารต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) เงินในการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • ประชาชนที่ลงทะเบียนต้องทำการจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนที่ทำการจองตั๋ว แต่ต้องเดินทางในเที่ยวบินที่จองนั้นจริง และรวมไปถึง เช็คอิน – เช็คเอาท์ ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการนั้นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ หรือทั้ง ไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่ทำการจองโรงแรม  (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดสามารถทำได้ กับ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน เช็คอิน หรือ เช็คเอาท์ โรงแรมที่จองผ่านโครงการนี้ไม่เกิน 50 วัน และต้องดินทางกลับจากที่ไปท่องเที่ยวมาก่อนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ : ประชาชที่ได้รับสิทธิ์เมื่อทำกาลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย และใช้จ่ายในโรงแรม และ ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

เรียงเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคูรข้อมูล : www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More