Home น่ารู้บัตรเครดิต บัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันคืออะไร

บัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันคืออะไร

by 168DigitalGroup

เรื่องของการเงิน การใช้จ่ายในปัจจุบันถือได้ว่าแตกต่างจากแต่ก่อนนี้มาก

ซึ่งด้วยพฤติกรรมของคนสมัยนี้ที่เปลี่ยนไป ความต้องการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการตลาดต่างๆ จึงพยายามตามให้ทันผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของคนสมัยนี้

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การควบคุมบัตรเครดิต ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลให้ยอดลูกค้าลดน้อยลง ผู้ทำธุรกิจออกบัตรเครดิตจึงพยายามหาวิธีต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าหันมาสนใจทำบัตรเครดิตมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นและเพิ่มยอดลูกค้าให้กับแหล่งธุรกิจออกบัตรเครดิตของตนเอง

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับอนุมัติการสมัครรับบัตรเครดิตไว้ว่า “ต้องมีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงินของบัตรเครดิตที่อนุมัติ” ข้อกำหนดนี้จึงทำให้เหล่าธนาคารหรือสถาบันทางการเงินสามารถออกบัตรเครดิตได้ตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

“บัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน” โดยลักษณะการสมัครบัตรเครดิตประเภทนี้เราจำเป็นต้องมีเงินจำนวนหนึ่งตามที่แต่ละธนาคารกำหนด เงินจำนวนนี้จะถูกนำมาค้ำประกันและทำสัญญากับธนาคารจากนั้นจึงจะนำบัตรเครดิตไปใช้งานได้ ผู้ที่สมัครบัตรจะต้องทำการรอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ทำธุรกิจออกบัตรเครดิตตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติระยะเวลาโดยประมาณ 10 – 15 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับการขอออกบัตรเครดิตแบบแสดงรายได้การออกบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันใช้ระยะเวลานานกว่ามาก
ข้อดีของบัตรนี้นั้นช่วยให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย วางแผนการใช้เงิน เนื่องจากบัตรเครดิตประเภทนี้จะทำการกำหนดวงเงินในบัตรตายตัว ไม่มีการเพิ่มวงเงินและขออนุมัติวงเงินฉุกเฉินชั่วคราวก็ไม่สามารถทำได้

บัตรเครดิตแบบมีเงินฝากค้ำประกัน

ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตแบบนี้มักจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มีอาชีพอิสระ ไม่ได้มีรายได้ประจำต่อเดือนผ่านธนาคาร มีรายได้เป็นเงินสด ที่ต้องการบัตรเครดิตไว้ใช้ผ่อนสินค้าต่างๆ ผู้ที่ถือบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตด้วย โดยทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะมีข้อกำหนดที่ต่างกันออกไป และทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน จึงมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ในปีแรก และจ่ายปกติตามเงื่อนไขในปีถัดไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตนก็จะมีหลักๆ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแสดงรายได้ และสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงอาจจะขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิตต่างๆ ที่มีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน เมื่อส่งเอกสารครบแล้ว ทางสถาบันทางการเงินจะตรวจสอบผู้ขออนุมัติบัตรเครดิตก่อนที่จะได้รับการอนุมัติรับบัตรเครดิต หรือไม่ได้ก็ตาม

ในส่วนของบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกันนั้นเอกสารที่ควรเตรียมคือ สำเนาบัตรประชาชน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากและใบแสดงการเคลื่อนไหวจำนวนเงินฝากของลูกค้า หากเอกสารครบถ้วนแล้วมีโอกาสมากเช่นกันที่จะได้รับการอนุมัติการขอถือบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารนั้นทางแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจมีเงื่อนไขรายละเอียดแตกต่างกันไป เราต้องทำการสอบถามข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสอบถามถึงจำนวนยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำที่เราต้องทำการฝากหรือเตรียมและเราควรทำตามรายละเอียดที่ทางแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินแจ้งเพื่อลดการยื่นเอกสารหรือบัญชีผิดประเภทและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการสมัคร นอกจากนี้ขั้นตอนในการสมัครเองก็สำคัญเช่นกัน ต้องลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง รวมถึงเอกสารที่เรานำไปยื่นก็ควรทำการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจควรรีบติดต่อสอบถามทางธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ควรเว้นว่างไว้ เมื่อเรายื่นเอกสารไปอาจจะถูกส่งคืนเพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบและทำให้เกิดความล่าช้าเพิ่มขึ้นอีก

อีกหนึ่งปัจจัยที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารให้ความสำคัญอย่างมากในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆ คือการระบุตัวตนชัดเจนของลูกค้า อาทิเช่น การมีบ้านที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่อยู่ที่ถาวรไม่ใช่หอพักหรืออพาร์ตเม้นต์และหากใส่ข้อมูลเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องการความมั่นใจถึงการมีตัวตนของผู้สมัครว่ามีที่อยู่อาศัยเป็นหลักและสามารถติดต่อได้

ในส่วนของการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามข้อกำหนดแล้วนั้น ทางสถาบันทางการเงินหรือธนาคารก็มีการตรวจสอบและเช็คประวัติของลูกค้าในเรื่องของเครดิตบูโร หากสถาบันทางการเงินหรือธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้ามีประวัติหนี้เสียติดในเครดิตบูโรที่สมัคร การที่จะได้รับการอนุมัติก็จะยากขึ้นหรือถูกปฏิเสธตามนโยบายของสถาบันทางการเงินหรือธนาคาร ดังนั้นหากใครที่ยังไม่เคยมีปัญหาในการชำระหนี้เครดิตบูโรควรรักษามาตรฐานไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกรรมต่างๆ ในอนาคตและการรักษาการชำระหนี้ของตนเองให้ไม่เกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญก็จะช่วยจัดระเบียบการใช้เงินในชีวิตของตนเองให้เป็นระบบมากขึ้น

แหล่งข้อมูล/ K-dit

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More