Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC JCB Platinum – บัตรกรุงไทย

บัตรเครดิต KTC JCB Platinum – บัตรกรุงไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC JCB Platinum – บัตรกรุงไทยบัตรเครดิต KTC JCB Platinum – บัตรกรุงไทย รับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น รับคะแนนสะสมแบบไม่จำกัด หรือจะรับสิทธิพิเศษและบริการต่างๆ มากมาย เมื่อไปที่ญี่ปุ่น รวมถึงส่วนลดอีกมากมาย KTC JCB Platinum วงเงินุมัติสูงสุด 100% แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่าบฃนบัตรรับคะแนน 2 เท่า และ ผ่อนชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายบัตรเครดิต KTC JCB Platinum – บัตรกรุงไทย 2
รายละเอียดบัตรเครดิต KTC JCB Platinum

ชื่อบัตรเครดิตKTC JCB Platinum
สถาบันทางการเงินบริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร JCB (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนรักการช้อปปิ้งทั่วไป, สายชอบท่องเที่ยว – นักเดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
 • รับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น รับคะแนนสะสมแบบไม่จำกัด

 • รับสิทธิพิเศษและบริการต่างๆ มากมาย เมื่อไปที่ญี่ปุ่น รวมถึงส่วนลดอีกมากมาย

 • ผ่อนชำระสินค้า กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0 เปอร์เซ็นสูงสุด 10 เดือน ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร. 02 123 5000 กด 4

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 เปอร์เซ็น ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงินวงเงิน 100 เปอร์เซ็น แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 เปอร์เซ็น
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 เปอร์เซ็น
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • รับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น รับคะแนนสะสมแบบไม่จำกัด

 • รับสิทธิพิเศษและบริการต่างๆ มากมาย เมื่อไปที่ญี่ปุ่น รวมถึงส่วนลดอีกมากมาย

 • ผ่อนชำระสินค้า กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0 เปอร์เซ็นสูงสุด 10 เดือน ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร. 02 123 5000 กด 4

 • ผ่อนชำระพิเศษยิ่งขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับการใช้จ่ายรายการในญี่ปุ่น

 • บริการห้องรับรองในสนามบิน 28 สนามบินในญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีสิงคโปร์ จีน และฮาวาย

 • บริการที่เหนือกว่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ (บริการผู้ช่วยส่วนตัว) เลานจ์ที่ JCB Plaza Lounge ใน 9 ประเทศและบริการเลขานุการส่วนตัวผ่าน JCB Plaza ทั่วโลก

 • ประกันคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศสูงสุด 8,000,000 บาท ประกันกระเป๋าเดินทางสูงสุด 40,000 บาท สำหรับเมื่อใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ

 • ทุก 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรรับไปเลย 1 คะแนน

 • พิเศษทุกสิทธิ์ กับสิทธิพิเศษจาก  ได้มากกว่า ได้ทั่วโลก

คะแนนสะสมทุก 25 บาท เท่ากับ 1 แนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ประเทศญี่ปุ่นรับไปเลย 25 บาทเท่ากับ 2 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงาน บริษัท / ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับธุรกรรมการทางเงินย้อนหลังขั้นต่ำ 6 เดือน ติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตกรุงไทย ผ่านระบบ KTC PHONE บริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ โทร.02 123 5000 ตามด้วยหมายเลขบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More