Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC – REV Platinum MasterCard – บัตรกรุงไทย

บัตรเครดิต KTC – REV Platinum MasterCard – บัตรกรุงไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC - REV Platinum MasterCard – บัตรกรุงไทย 3บัตรเครดิต KTC – REV Platinum MasterCard – บัตรกรุงไทย เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 25% ต่อ เซลส์สลิป (1 ครั้ง/ ปี)เฉพาะผลิตภัณฑ์จากร้านค้าใน REV [Sports Revolution] และรับคูปองที่แอพ KTC Mobile บริการเลขาส่วนตัวทุกวันทุกเวลา REV Platinum MasterCard รับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมกีฬา และสิทธิพิเศษอื่นๆ จาก KTC และ REV [Sports Revolution]

บัตรเครดิต KTC - REV Platinum MasterCard – บัตรกรุงไทย 4

ชื่อบัตรเครดิตKTC – REV Platinum MasterCard
สถาบันทางการเงินบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (REV),มาสเตอร์การ์ด (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับคนที่รักการช้อปปิ้งทั่วไป,ผู้ชอบการเดินทางท่องเที่ยว,ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา
จุดที่น่าสนใจ
 • มื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 25% ต่อ เซลส์สลิป (1 ครั้ง/ ปี)เฉพาะผลิตภัณฑ์จากร้านค้าใน REV [Sports Revolution] และรับคูปองที่แอพ KTC Mobile

 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับไปเลยส่วนลด 10% ต่อ/ Sales slip สำหรับผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • บริการเลขาส่วนตัวทุกวันทุกเวลา

วงเงินละดอกเบี้ย


วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 เปอร์เซ็น ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกการทำธุรกรรมหรือการทำธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน


วงเงิน100 เปอร์เซ็น ของวงเงินขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 เปอร์เซ็น
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 เปอร์เซ็น
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 25% ต่อ เซลส์สลิป (1 ครั้ง/ ปี)เฉพาะผลิตภัณฑ์จากร้านค้าใน REV [Sports Revolution] และรับคูปองที่แอพ KTC Mobile

 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับไปเลยส่วนลด 10% ต่อ/ Sales slip สำหรับผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • บริการเลขาส่วนตัวทุกวันทุกเวลา

 • ประกันคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศสูงสุด 8,000,000 บาท ประกันกระเป๋าเดินทางสูงสุด 40,000 บาท สำหรับเมื่อใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ

 • ประกันอุบัติเหตุ สูงถึง 300,000 บาทเป็นเวลา 90 วันหลังจากเปิดใช้งานบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

คะแนนสะสมทุกๆ 25 บาทเท่ากับ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตส่วนบัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไปต้องจ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ.ต่อเดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC และ / หรือยกเลิกบัตรเป็นเวลาอย่างน้อย 24 เดือน
 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนและบัตรเสริมพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงาน บริษัท / ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเครดิต KTC – REV Platinum MasterCard เติมเต็มประสบการณ์กับอีกหลากหลายสิทธิพิเศษจากร้านกีฬาพันธมิตรชั้นนำ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กีฬาที่เป็นคุณ
ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเป็นบุคคลที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับธุรกรรมการทางเงินย้อนหลังขั้นต่ำ 6 เดือน ติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตกรุงไทย ผ่านระบบ KTC PHONE บริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ โทร.02 123 5000 ตามด้วยหมายเลขบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More