fbpx
Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KrungThai Credit Card [KTB] บัตรเครดิต KTC – REV Visa Platinum – บัตรกรุงไทย

บัตรเครดิต KTC – REV Visa Platinum – บัตรกรุงไทย

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิต KTC - REV Visa Platinum – บัตรกรุงไทยบัตรเครดิต KTC – REV Visa Platinum – บัตรกรุงไทย เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 25% ต่อ เซลส์สลิป (1 ครั้ง/ ปี)เฉพาะผลิตภัณฑ์จากร้านค้าใน REV [Sports Revolution] และรับคูปองที่แอพ KTC Mobile เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับไปเลยส่วนลด 10% ต่อ/ Sales slip สำหรับผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
บัตรเครดิต KTC - REV Visa Platinum – บัตรกรุงไทย 1

ชื่อบัตรเครดิตKTC – REV Visa Platinum
สถาบันทางการเงินบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตรประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตรวีซ่า (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งทั่วไป,ผู้ชอบการเดินทางท่องเที่ยว,ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา
จุดที่น่าสนใจ

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 เปอร์เซ็น ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกการทำธุรกรรมหรือการทำธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน100 เปอร์เซ็น ของวงเงินขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 เปอร์เซ็น
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 เปอร์เซ็น
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 25% ต่อ เซลส์สลิป (1 ครั้ง/ ปี)เฉพาะผลิตภัณฑ์จากร้านค้าใน REV [Sports Revolution] และรับคูปองที่แอพ KTC Mobile
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปรับไปเลยส่วนลด 10% ต่อ/ Sales slip สำหรับผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริการเลขาส่วนตัวทุกวันทุกเวลา
 • ประกันคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศสูงสุด 8,000,000 บาท ประกันกระเป๋าเดินทางสูงสุด 40,000 บาท สำหรับเมื่อใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ
 • ประกันอุบัติเหตุ สูงถึง 300,000 บาทเป็นเวลา 90 วันหลังจากเปิดใช้งานบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • ก 25 บาทรับไปเลย 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
คะแนนสะสมทุกๆ 25 บาทเท่ากับ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสมไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักฟรี
บัตรเสริมฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตส่วนบัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไปต้องจ่าย 500 บาท / บัตร / ปี)
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บ.ต่อเดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

 • หากท่านที่จะสมัครนั้นมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือตัวแทนทางกฎหมายเว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลักและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม

เอกสารการสมัคร:ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงาน บริษัท / ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจาก 2 ปี (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. เอกสารรายได้
 4. สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารการสมัคร:เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หากเป็นตากชาติสามารถใช้สำเนา Passport ได้
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More