Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต รับส่วนลดสูงสุด 13% จากบัตร KTC ที่ Carnival

รับส่วนลดสูงสุด 13% จากบัตร KTC ที่ Carnival

by 168DigitalGroup

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER ทุก1,000 คะแนนรับส่วนลดสูงสุด 13% จากบัตร KTC ที่ Carnival

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตร KTC

 1. โปรโมชั่นนี้จัดทำโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เพื่อมอบเครดิตเงินคืน KTC พร้อมคะแนนสะสม KTC FOREVER และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร้านค้าและสาขาที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม. 2562 – 29 กุมภาพันธุ์.63 ตามเงื่อนไขที่กำหนด เงื่อนไขเท่านั้น
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภทบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย KTC VISA CORPORATE KTC – SCG VISA PURCHASING และ KTC สำหรับหน่วยงานราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้
 3. สมาชิกที่ต้องการขอเงินคืนภายใต้โปรแกรมนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมโดยส่ง SMS พิมพ์ SD เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 0613845000 (ค่าบริการ 3 บาทต่อ เวลา) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.co.th และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความยืนยันจาก KTC เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 4. ในกรณีที่สมาชิกลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับโปรแกรม KTC จะสนับสนุนการลงทะเบียนบัตรเครดิตทั้งหมด ตั๋วใบแรกเท่านั้น
 5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรถือบัตรที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ภายใต้ชื่อเดียวกันของสมาชิกมากกว่า 1 คน KTC จะพิจารณาการใช้จ่ายจากบัตรแต่ละใบและใช้การใช้จ่ายจากบัตรลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขที่ระบุถึง คำนวณเงินคืนเข้าบัญชีบัตรของสมาชิกที่ลงทะเบียนในกรณีที่บัตรถูกยกเลิกรายการที่เข้าร่วมโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่ KTC จะพิจารณาว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 6. สมาชิกบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกยอดใช้จ่าย 1,000 บาทต่อ 1 เซลล์สลิปสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนเพื่อแลกรับเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. รับเงินคืนตามโปรแกรมนี้เฉพาะการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลล์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกสลิปการขาย
 8. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้วงเงินเครดิตค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การคืนเงินที่เกิดจากการยกเลิกผลิตภัณฑ์ / บริการหรือการคืนเงินจากการคืนเงินทุกประเภทเพื่อคำนวณเพื่อให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกภายใต้โปรแกรมนี้
 9. การคำนวณเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรตามโปรโมชั่นนี้ KTC จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเป็นต้นไปและจะคำนวณตามลำดับตามวันและเวลาที่ดำเนินการ การใช้จ่ายบัตรจะถูกคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
 10. KTC จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิกของบัตรภายใน 60 วัน (ตั้งแต่ 31 ตุลาคม. 2562, 30 พฤษจิกายน. 2562, 31 ธันวาคม. 2562, 31 มกราคม. 2563 และ 29 กุมภาพันธุ์. 2563)

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ภายใต้โปรแกรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ตามโปรแกรมนี้ สมาชิกเท่านั้นที่มีสถานะบัญชีปกติและไม่มีการบันทึกการชำระเงินเริ่มต้นตลอดระยะเวลาของโปรแกรมจนถึงวันที่ KTC ให้สิทธิ์โดยการใช้ข้อมูล KTC เป็นสำคัญ
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ยกเลิกเพิกถอนหรือคืนผลประโยชน์ตามโปรแกรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเรียกร้องค่าชดเชย (ถ้ามี) หากใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่สุจริตไม่สุจริตหรือหลอกลวงเพื่อรับผลประโยชน์ในโปรแกรมนี้หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจการค้าใช้บัตร ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. KTC ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการตามรายการนี้ในกรณีที่สมาชิกมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ผู้ค้าปลีกและ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
 5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขและ / หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในโปรแกรมนี้ (รวมถึงการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของ KTC ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ระยะเวลาโปรโมชั่น 14 ธันวาคม. 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์. 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More