Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต รับส่วนลดสูงสุด 15% จากบัตร KTC ที่ Home Fresh Mart และ Gourmet Market

รับส่วนลดสูงสุด 15% จากบัตร KTC ที่ Home Fresh Mart และ Gourmet Market

by 168DigitalGroup

แลกรับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

รับส่วนลดสูงสุด 15% จากบัตร KTC ที่ Home Fresh Mart และ Gourmet Market

 • แลกส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์
 • แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี
 • สาขาที่ร่วมรายการ ทุกสาขา

เงื่อนไขบัตร KTC

 1. เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด โปรโมชั่นนี้ (“รายการ”) ทำโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เพื่อมอบสิทธิพิเศษส่วนลดให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ด้วยคะแนน KTC ตลอดกาล (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ( “บัตร”) ที่ร้านโฮมเฟรชมาร์ท (Home Fresh Mart)และ Gourmet Market สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 63 – 30 มิถุนายน 63 (“ช่วงเวลาของโปรแกรม”) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC-SCG VISA PURCHASING และ KTC สำหรับหน่วยงานราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเท่านั้นสมาชิกสามารถใช้คะแนนเท่ากับการใช้จ่ายต่อเซลสลิป แลกส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการนั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุ
 4. ในกรณีของการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปกับเพนนีเคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการปัดเศษเป็นบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. รับส่วนลดตามโปรแกรมนี้เฉพาะการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกสลิปการขายและในกรณีที่มีส่วนต่างของมูลค่าหลังจากหักส่วนลดสมาชิกจะต้องชำระส่วนต่างด้วยบัตร บัตรเดียวกันกับการ์ดที่ใช้คะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 6. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากโปรแกรมนี้สมาชิกสามารถใช้สิ่งนี้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากราคาสินค้า / บริการ หลังจากหักส่วนลดทุกประเภทจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแลกส่วนลดตามโปรแกรมนี้ สมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรเท่านั้น ของสมาชิกก็เพียงพอที่จะแลกส่วนลดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโปรแกรมนี้เท่านั้น
 8. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทบัตรกำนัล บัตรของขวัญ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยา และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า
 9. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ภายใต้โปรแกรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ตามโปรแกรมนี้ สมาชิกเท่านั้นที่มีสถานะบัญชีปกติและไม่มีการบันทึกการชำระเงินเริ่มต้นตลอดระยะเวลาของโปรแกรมจนถึงวันที่ KTC ให้สิทธิ์โดยการใช้ข้อมูล KTC เป็นสำคัญ
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ยกเลิกเพิกถอนหรือคืนผลประโยชน์ตามโปรแกรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเรียกร้องค่าชดเชย (ถ้ามี) หากใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่สุจริตไม่สุจริตหรือหลอกลวงเพื่อรับผลประโยชน์ในโปรแกรมนี้หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจการค้าใช้บัตร ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการนี้จะเป็นไปตามที่ระบุโดยร้านค้า / ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนซื้อสินค้า / บริการ
 5. KTC ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการตามรายการนี้ในกรณีที่สมาชิกมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ผู้ค้าปลีกและ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขและ / หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในโปรแกรมนี้ (รวมถึงการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของ KTC ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More