Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต CENTRAL SHOP SHOP รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ช้อปผ่านบัตร UOB ที่ CENTRAL

CENTRAL SHOP SHOP รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ช้อปผ่านบัตร UOB ที่ CENTRAL

by Golf168team

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักช้อปที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต UOB เพียงใช้จ่ายผ่ายบัตรเครดิต UOB แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล

ยูโอบีเซนทรัล

รายละเอียด CENTRAL SHOP SHOP

แลกรับเครดิตเงินคืนเมื่อลูกค้าใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ 12%
บัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า อินฟินิท และพรีวีไมลส์ พริวิเลจ แบงค์กิ้ง 20%

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

 • พิมพ์ CSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย
 • ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • คุณจะได้รับข้อความตอบกกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากหมายเลขบัตรของคุณคือ 11 2222 0000 ให้พิมพ์ CSS 11 2222 0000 ส่งมาที่ 4545111

เงื่อนไขการใช้คะแนนยูโอบีรีวอร์ดพลัสแลกรับรับเครดิตเงินคืน 20%

(ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรTMRW และบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม)

 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น กรณีลูกค้ามีบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
 • รายการส่งเสรมการขายนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปในวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน 20% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่มีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป  และเครดิตเงินคืน 12% สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และเซ็นทรัลช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้น (ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า, Tops, Power Buys, Super Sports, B2S, สินค้าผ่อนชำระ, บัตรเติมเงิน และบัตรกำนัลห้าง ) โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

CENTRAL SHOP SHOP รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ช้อปผ่านบัตร UOB ที่ CENTRAL 2

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ลูกค้าต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ลูกค้าบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง

หมายเหตุ : จำกัดการแลคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ ที่มีเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More