Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ รับเครดิตเงินคืนสูง 20% ผ่านบัตร UOB ที่ ห้างในเครือเดอะมอล์

ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ รับเครดิตเงินคืนสูง 20% ผ่านบัตร UOB ที่ ห้างในเครือเดอะมอล์

by Golf168team

ช้อป ช่วย ไทย พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต UOB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เพียงลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB ที่ห้างสรรพสินค้าใน้ครือเดอะมอล์ (เดอะมอล์, ดิเอ็มโพเรียม, ดิเอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, และ บูลสปอร์ตหัวหิน)

ยูโอบี

รายละเอียดช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้

แลกรับเครดิตเงินคืนเมื่อลูกค้าใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ 12%
บัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า อินฟินิท และพรีวีไมลส์ พริวิเลจ แบงค์กิ้ง 20%

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

 • พิมพ์ MSS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย
 • ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • คุณจะได้รับข้อความตอบกกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากหมายเลขบัตรของคุณคือ 00 1111 2222 ให้พิมพ์ MSS 00 1111 2222 ส่งมาที่ 4545111

เงื่อนไขการใช้คะแนนยูโอบีรีวอร์ดพลัสแลกรับรับเครดิตเงินคืน 20%

(ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรTMRW และบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม)

 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น กรณีลูกค้ามีบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่มียอดคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปในวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน 20% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่มีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และเครดิตเงินคืน 12% สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้นับเฉพาะยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต (ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Power Mall, สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ) โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่มีบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีบัตรหลักของลูกค้า กรณีลูกค้ามีบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ รับเครดิตเงินคืนสูง 20% ผ่านบัตร UOB ที่ ห้างในเครือเดอะมอล์ 2

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการทั่วไป

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยลูกค้าที่ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ลูกค้าที่ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ลูกค้าที่ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง

หมายเหตุ : จำกัดการแลคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ ที่มีเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  ศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี โทร. 0-2285-1555

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2563 ถึง 16 เมษายน 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More