Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0% นาน 10 เดือน กับบัตร UOB รับเครดิตเงินคืนสูง 45,000 บาท

ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0% นาน 10 เดือน กับบัตร UOB รับเครดิตเงินคืนสูง 45,000 บาท

by Golf168team

Magnificent Jewelry 2020 โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต UOB แบ่งจ่ายเครื่องประดับเพชร 0% สูงสุด 10 เดือน หรือลูกค้า แบ่งจ่ายทองรูปพรรณ 0.59% ต่อเดือน สูงสุด 10 เดือน สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต UOB และสูงสุด 36 เดือน สำหรับบัตร UOB แคชพลัส รับเครดิตเงินเดือนสูงสุด 45,000 บาท *ต่อบัตรตลอดรายการ*

โปรโมชั่นยูโอบีmagnificent_jewelry_2

รายละเอียดโปรโมชั่น

ผ่อนชำระ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 บาท – 34,999 บาท 300 บาท
35,000 บาท – 69,999 บาท 1,000 บาท
70,000 บาท – 119,999 บาท 2,500 บาท

20,0ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

4,500 บาท

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

 • พิมพ์ MAG เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย
 • ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท/ครั้ง)
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับข้อความตอบกลับ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากหมายเลขบัตรของคุณคือ 00 9999 1111 ให้พิมพ์ MAG 00 9999 1111 ส่ง SMS มาที่ 4545111

เครื่องเพชรmagnificent_jewelry

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขาย นี้อยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทและบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส (UOB I-Plan) หมวดสินค้าเครื่องประดับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ระยะเวลาการแบ่งจ่าย ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 3-10 เดือน, ระยะเวลาการแบ่งจ่ายด้วยบัตรยูโอบี แคชพลัส ตั้งแต่ 3 -36 เดือน ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการผ่อนชำระ ณ จุดขาย
 • ลูกค้าที่ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ MAG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าที่ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยลูกค้าที่ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ในรายการนี้จะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date)
 • ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง เรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ลูกค้าที่ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ลูกค้าที่ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืน
 • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าลูกค้าที่ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • การคืนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

หมายเหตุ : เฉพาะรายการแบ่งจ่ายทองรูปพรรณตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขในตารางได้

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More