Home บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Credit Card [BBL] บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Titanium Ramathibodi Hospital Credit Card

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Titanium Ramathibodi Hospital Credit Card

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ บัตรเดียวที่ให้ทุกการใช้จ่ายของคุณยิ่งมีค่า.. รับเอกสิทธิ์ในการใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมมีส่วนร่วมบริจาคสู่สังคมให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Bangkok Bank Titanium Ramathibodi Hospital Credit Card รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร บริการให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Ramathibodi Hotline โทร. 02-201-2000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ สมัครเลย

ชื่อบัตรเครดิต

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Titanium Ramathibodi Hospital Credit Card)

สถาบันทางการเงิน

ธนาคาร กรุงเทพ

ประเภทบัตร

ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (โรงพยาบาลรามาธิบดี), บัตร MasterCard (Titanium)

เหมาะสำหรับ

ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้รักสุขภาพ-ความงาม, ผู้ชอบบริจาค

จุดที่น่าสนใจ

รับเครดิตเงินคืน 0.50% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ไม่เกิน 25,000 บาท/ รอบบัญชี

วงเงินละดอกเบี้ย

 

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดภัย

45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้

5 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

 

วงเงิน

100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)

3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี)

18 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร(ไม่กำหนดระยะวลา)

รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่าน

·         บัตรต่อรอบบัญชี ในอัตรา

รับเครดิตเงินคืน 0.50% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ไม่เกิน 25,000 บาท/ รอบบัญชี

รับเครดิตเงินคืน 0.75% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 25,001 – 100,000 บาท/ รอบบัญชี

รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท/ รอบบัญชี

รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป/ รอบบัญชี

สิทธิประโยชน์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี

·         บริการสำรองที่จอดรถที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริการให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Ramathibodi Hotline โทร. 02-201-2000

·         ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารจะนำเงินค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมมอบสมทบเพิ่มเติมในอัตรา 0.2% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี* เพื่อบริจาคให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

·         ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย 

คะแนนสะสม

ไม่มีคะแนนสะสม เนื่องจากบัตรเครดิตนี้มอบสิทธิประโยชน์เป็นเงินคืนเข้าบัญชี

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีรายการคะแนนสะสม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรหลัก

มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก และปีต่อไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปต่อปี))

ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรเสริม

มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก และปีต่อไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปต่อปี))

ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร

บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เอกสารการสมัครบัตรหลัก

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
  3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  4. สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
  5. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี
  6. สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
  7. สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

บัตรเสริม

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรเสริม

อยากมีสุขภาพที่ดีและยังได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง บริการสมาชิกบัตร สำหรับบัตรธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0 2638 4000.

สมัครเลย

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More